E-Learning:
Χρηματοοικονομικά, Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Αγορές Χρήματος και Ομολόγων

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Χρηματοοικονομικά, Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Χ.Τσούµας, PhD, Ερευνητικός Συνεργάτης Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά των αγορών χρήµατος και οµολόγων, µε έµφαση στα οµόλογα σταθερού κουπονιού. Θα αναλυθούν οι κίνδυνοι που ενσωµατώνονται στα προϊόντα των αγορών αυτών, ο τρόπος τιµολόγησής τους και οι αποδόσεις τους, µέσα απο το πρίσµα της λειτουργίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Στα πλαίσια της ενότητας θα εξηγηθεί επίσης ο τρόπος µε τον οποίο διαµορφώνεται η καµπύλη επιτοκίων και η έννοια των µελλοντικών επιτοκίων. Χρησιµοποιούνται αναλυτικά παραδείγµατα και εφαρµογές σε κάθε κεφάλαιο της ενότητας ώστε τα θέµατα που διαπραγµατεύονται να γίνουν εύκολα κατανοητά. Η ενότητα απευθύνεται σε πτυχιούχους αλλά και αποφοίτους Λυκείου µε αναλυτικές ικανότητες που επιθυµούν να µάθουν τον τρόπο λειτουργίας των αγορών χρήµατος και οµολόγων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Αναλυτικά στην ενότητα αυτή:

 • Παρουσιάζεται ο σκοπός και σηµασία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η δοµή του, ο ρόλος των πρωτογενών και δευτερογενών αγορών και των χρηµατοπιστωτικών διαµεσολαβητών.
 • Αναλύονται οι λειτουργίες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος – µεταφορά κεφαλαίων διαχρονικά, γεωγραφικά και µεταξύ κλάδων της οικονοµίας, διευκόλυνση συναλλαγών, συγκέντρωση αποταµιεύσεων και υποδιαίρεση συµµετοχών, διαχείριση κινδύνων, παραγωγή πληροφοριών, δηµιουργία κινήτρων.
 • Εξηγείται η έννοια της ασύµµετρης πληροφόρησης και η σχέση της µε τις πηγές χρηµατοδότησης.
 • Παρουσιάζονται οι κύριες λειτουργίες και τα τµήµατα της αγοράς χρήµατος και περιγράφονται οι συµβάσεις που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των τόκων και των αποδόσεων στην αγορά αυτή.
 • Αναλύονται ένα προς ένα τα κυριότερα προϊόντα της αγοράς χρήµατος, τα χαρακτηριστικά κινδύνου και η διαδικασία έκδοσής τους, η τιµολόγηση και η απόδοσή τους – έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου, βραχυπρόθεσµα εµπορικά χρεόγραφα, εγγυητικές επιστολές τραπεζών, συµφωνίες επαναγοράς (repos), πιστοποιητικά κατάθεσης, κεφάλαια Κεντρικής Τράπεζας.
 • Παρουσιάζονται τα κύρια προϊόντα της διεθνούς αγοράς χρήµατος και τα χαρακτηριστικά τους.
 • Εξηγούνται τα χαρακτηριστικά των οµολόγων, ο τρόπος διαπραγµάτευσής τους και οι κίνδυνοί τους – επιτοκίου, επανεπένδυσης, πιστωτικός, πληθωρισµού, ρευστότητας, χώρας, συµβάντος, κλάδου και συναλλαγµατικός.
 • Παρουσιάζεται ο ρόλος των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης και τα επενδυτικά χαρακτηριστικά των οµολόγων.
 • Αναλύεται η σχέση τιµής, απόδοσης στη λήξη και κουπονιού για τα οµόλογα σταθερού κουπονιού, η σχέση τιµής και υπολειπόµενης διάρκειας µέχρι τη λήξη, και τα οµόλογα µηδενικού κουπονιού.
 • Εξηγείται η απόδοση επένδυσης σε οµόλογο σταθερού κουπονιού στις περιπτώσεις διακράτησης µέχρι τη λήξη και πώλησης πριν τη λήξη, η έννοια των δεδουλευµένων τόκων, η καθαρή και η βρώµικη τιµή του οµολόγου.
 • Εξετάζονται οι µεταβολές της τιµής του οµολόγου και η σχέση τους µε τα χαρακτηριστικά του, οι τρόποι µέτρησης της ευαισθησίας της τιµής του και η έννοια της κυρτότητας.
 • Αναλύεται η χρονική διάρθρωση των επιτοκίων, οι µορφές της καµπύλης αποδόσεων, η έννοια του µελλοντικού επιτοκίου, η χρονική εξέλιξη της καµπύλης επιτοκίων και οι θεωρίες για την ερµηνεία του σχήµατός της.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας