Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Ενέγγυες Πιστώσεις – Ένα χρήσιμο εργαλείο στο Διεθνές Εμπόριο

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής

Ε. Τσιριτάκης - Kαθηγητής, Ph.D Virginia Tech

Σκοπός

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΩΝ ΕΝΕΓΓΥΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΗΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΘΕΩΡΙΑ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ.

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Περιγραφή σεμιναρίου

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό
ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
(ΘΕΩΡΙΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ)
3. ΟΡΙΣΜΟΙ
4. ΕΚΔΟΣΗ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΕΓΓΥΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ
5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
6.1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
6.2 ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ
6.3 ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
6.3.1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
6.3.2 ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
α. Έγγραφο οδικής ή σιδηροδρομικής μεταφοράς ή μεταφοράς δι΄εσωτερικής
υδάτινης οδού
β. Έγγραφο αεροπορικής μεταφοράς
γ. Φορτωτική (θαλάσσια)
δ. Μη διαπραγματεύσιμη φορταπόδειξη Θαλάσσιας Μεταφοράς
ε. Φορτωτική ναυλοσυμφώνου
στ. Έγγραφο Μεταφοράς που καλύπτει περισσότερους από έναν τρόπους Μεταφοράς
– ‘Εγγραφο συνδυασμένης ή πολλαπλής μεταφοράς
ζ. Απόδειξη/Πιστοποιητικό Ταχυδρομείου – Απόδειξη ταχυμεταφορέα
6.3.3 ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
6.3.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
6.3.5 ΖΥΓΟΛΟΓΙΟ/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΡΟΥΣ
6.3.6 ΚΙΒΩΤΟΛΟΓΙΟ
6.3.7 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
6.4 ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
6.5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
7. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΠΛΗΡΩΜΗ
8. ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
9. ΕΞΟΔΑ ΕΝΕΓΓΥΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ)
3. ΟΡΙΣΜΟΙ
4. ΕΚΔΟΣΗ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΕΓΓΥΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ
5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
6.1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
6.2 ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
6.3 ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
6.3.1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
6.3.2 ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
α. Έγγραφο οδικής ή σιδηροδρομικής μεταφοράς ή μεταφοράς δι΄εσωτερικής
υδάτινης οδού
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

4Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
β. Έγγραφο αεροπορικής μεταφοράς
γ. Φορτωτική (θαλάσσια)
δ. Μη διαπραγματεύσιμη φορταπόδειξη Θαλάσσιας Μεταφοράς
ε. Φορτωτική ναυλοσυμφώνου
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

5Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
στ. Έγγραφο Μεταφοράς που καλύπτει περισσότερους από έναν τρόπους Μεταφοράς
– ‘Εγγραφο συνδυασμένης ή πολλαπλής μεταφοράς
ζ. Απόδειξη/Πιστοποιητικό Ταχυδρομείου – Απόδειξη ταχυμεταφορέα
6.3.3 ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

6Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
6.3.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
6.3.5 ΖΥΓΟΛΟΓΙΟ/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΡΟΥΣ
6.3.6 ΚΙΒΩΤΟΛΟΓΙΟ
6.3.7 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
6.4 ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
6.5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

7Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
7. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΠΛΗΡΩΜΗ
8. ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
9. ΕΞΟΔΑ ΕΝΕΓΓΥΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

8Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΕΓΓΥΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥΣ
ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πληροφορίες συμμετοχής

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος
Διάρκεια σεμιναρίου: 8 εβδομάδες
2 ΜΗΝΕΣ

Μονάδες ECVET: 1.2
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.