Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Επιχειρηματική Σκέψη Και Δράση Για Στελέχη - σε συνεργασία με την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
projectyou
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
19/10/2023 έως 20/10/2023
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00Ημ/νία Λήξης: 20/10/2023

Εισηγητής

Κώστας Θεοφανίδης
• Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος , MSc Business Μanagement
• 35 ετής προϋπηρεσία σε Διευθυντικές θέσεις Πωλήσεων, Logistics, Engineering, Projects στις εταιρείες Mobil, BP, EKO.
• Γενικός Δ/της στην Τεχνική εταιρεία Bovislendlease για Ελλάδα και Τουρκία.
• τ. Πρόεδρος ΠΣΣΑΜΕΕ, τ. μέλος ΔΣ Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων
• Πιστοποιημένος εκπαιδευτής στις διεθνείς Πιστοποιήσεις Project Management- IPMA και Logistics- ELA
• Εισηγητής σεμιναρίων Management, Επιχειρηματικότητας, Decision making, κλπ.
• Business Development Consultant
• Business and Career Mentor

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Managers και Στελέχη Επιχειρήσεων με φιλοδοξίες και γενικότερα σε όποιον διαχειρίζεται επιχειρηματικές δραστηριότητες και θέλει να αποκτήσει γνώσεις, ικανότητες και Επιχειρηματική Νοημοσύνη για να  λαμβάνει επιχειρηματικά σωστές αποφάσεις, στην ίδια λογική που θα τις λάμβανε και ο Επιχειρηματίας.

Σκοπός

Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει σε στελέχη που εργάζονται σε επιχειρήσεις τα μυστικά της επιχειρηματικότητας, τις γνώσεις, τις συμπεριφορές, τα εργαλεία, τις τακτικές και στρατηγικές για να αντιλαμβάνονται την επιχειρηματική δυναμική και να συνεισφέρουν στην επιτυχία της επιχείρησης.

Στην σημερινή εποχή και ειδικά στο ελληνικό περιβάλλον, όλοι μέσα σε ένα οργανισμό, και ειδικά τα μεσαία και ανώτερα στελέχη, δεν αρκεί πλέον να εκτελούν σωστά και αποτελεσματικά τις οδηγίες ως καλοί εκτελεστικοί.  Πρέπει να σκέφτονται και να δρουν ως «κλώνοι» του επιχειρηματία, να σκέφτονται και να αισθάνονται στην ίδια συχνότητα και να λειτουργούν με επιχειρηματικά κριτήρια και νοοτροπία.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η Projectyou και η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διοργανώνουν στις 22 & 23 Μαίου το πρωτότυπο σεμινάριο «Επιχειρηματική Σκέψη και Δράση για Στελέχη», ένα σεμινάριο μοναδικό και απαραίτητο για κάθε φιλόδοξο στέλεχος της μεσαίας και υψηλότερης ιεραρχίας, που θέλει να προσφέρει αξία στην επιχείρηση που εργάζεται και να εξελιχθεί.

Θεματολογία εκπαίδευσης

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 • Tο Όραμα, οι Στόχοι, το Πλαίσιο, η Στρατηγική, η Τακτική, η Κουλτούρα, το Ρίσκο, το Κέρδος
 • Οι Άνθρωποι, τα Κεφάλαια, η Γνώση, το Προϊόν, Value proposition

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 • Business Case, Business Plan, Business Model, Project Plan, Marketing Plan,
 • Τεχνικές εξεύρεσης επιχειρηματικών ιδεών, αξιολόγηση, Business development
 • RACI chart, GATE process, SMART objectives, Performance CONTRACTS, Performance SCORECARDS
 • Τεχνικές DECISION MAKING, OPTIONS, ASSUMPTIONS, RESTRICTIONS, Evaluation CRITERIA, PARETO, SWOT ANALYSIS, DECISION TREES, ISHIKAWA
 • RISK ASSESSMENT, CONTINUITY PLAN

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Έσοδα, σταθερά και μεταβλητά έξοδα, CONTRIBUTION, OVERHEADS, ΜARGIN, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, CASH FLOW, EBIT, EBITDA,
 • Αξιολόγηση επενδύσεων, NPV, ROI, RONA, DCF, Fixed Assets, BREAK-EVEN, CAPITAL EFFICIENCY
 • Μέθοδοι εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων, Aξία Επιχείρησης, TCO/LLC
 • Μεθοδολογία trade-offs στο Supply Chain, Βέλτιστο ύψος αποθέματος, μέγεθος παραγγελίας, επίπεδο εξυπηρέτησης, μείγμα στόλου, drop size, κλπ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ MARKETING

 • Ανάλυση περιβάλλοντος PEST, αγοράς, τιμολογιακές πολιτικές, ταξινόμηση προϊόντων BOSTON, επιλογή αγορών-targeting, marketing plan, 4Ps

O ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

 • Μέλη ομάδας έργου, ρόλοι και αρμοδιότητες, Παρακίνηση και Ενδυνάμωση
 • Πώς δημιουργούμε την αποδοτική ομάδα, Effectiveness vs Efficiency. Αξιολόγηση 360⁰
 • Ικανότητες μελών, νοοτροπίες, ανάγκες, κίνητρα
 • Δυναμικά οργανογράμματα
 • KNOWLEDGE CAPITAL – SOCIAL CAPITAL

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

 • Οι άξονες βιωσιμότητας SUSTAINABILITY: Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον
 • Εταιρική Υπευθυνότητα CSR
 • Στρατηγικές επιβίωσης 7Fs, Διαχείριση ανταγωνιστών
 • GLOCALITY, SYNERGIES, EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, KAINOTOMIA

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • Management by vision vs management by objectives
 • Τεχνικές επάρκειες, επάρκειες Συμπεριφοράς, επάρκειες αντίληψης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • Διαχείριση Αλλαγών, Κρίσεων και Ευκαιριών
 • Διαχείριση σχέσεων με Προϊστάμενους, Υφιστάμενους, Stakeholders, Αγορά
 • Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Συνέπεια, “Walk the talk”, Aυτο-έλεγχος, Δεκτικότητα, Δέσμευση, Παρακίνηση, Επιχειρηματική Ηθική.

Πληροφορίες συμμετοχής

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 16

Το κόστος συμμετοχής μπορεί να χρηματοδοτηθεί πλήρως από τον πόρο ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ και η projectyou μπορεί να αναλάβει δωρεάν τη διαδικασία καταχώρησης των απαιτούμενων πληροφοριών.

Κόστος Συμμετοχής

300 €

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.