Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διαχείριση και Ασφάλεια Linux Server για Μ.Μ.Ε. - Ι

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Πληροφορική

Εισηγητής

Ιωάννης Μαυρίδης, Καθηγητής τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Παν. Μακεδονίας
Παναγιώτης Φουληράς, Επίκουρος Καθηγητής τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Παν. Μακεδονίας
Χρήστος Πρασσάς, Υπ. Διδάκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Παν. Μακεδονίας

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ, ή κατόχους ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής ανώτατης σχολής, καθώς και σε αποφοίτους Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών ή απόφοιτους ΙΕΚ Πληροφορικής οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις στην εγκατάσταση, διαχείριση και επίβλεψη κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων Linux σε περιβάλλοντα ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων. Επιπλέον, απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να επιμορφωθούν στις καλές πρακτικές εγκατάστασης και διαχείρισης κεντρικών εξυπηρετητών (servers).

Σκοπός

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:
· να επιμορφώσει αποφοίτους τμημάτων Πληροφορικής ή απόφοιτους σχολών Θετικών Επιστημών στις τεχνολογικές εξελίξεις της τελευταίας διετίας στην Πληροφορική, οι οποίες είναι συνυφασμένες κυρίως με την διαχείριση κεντρικών εξυπηρετητών (servers) Linux.
· να επιμορφώσει τους επαγγελματίες στις νέες υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν από έναν Linuxserver.
· να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τομείς όπως η σχεδίαση, η εγκατάσταση, η λειτουργία, η υποστήριξη, η συντήρηση και η διαχείριση εξυπηρετητών (servers).
· να παρουσιάσει τις δυνατότητες λειτουργίας υπηρεσιών ενός LinuxServer στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας μιας ΜΜΕ.
· Να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών εντός των ΜΜΕ με ελάχιστο ή μηδενικό κόστος.
Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα έχουν:
· κατανοήσει όλες τις τεχνικές που απαιτούνται για την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία ενός Linuxserver
· Θα έχουν κατανοήσει την μεθοδολογία, παραμετροποίηση, λειτουργία και συντήρηση ενός SAMBAServer
· κατανοήσει όλα τα νέα εργαλεία και τεχνικές διαχείρισης που είναι απαραίτητα στην διασφάλιση της καλής και ασφαλής λειτουργίας των συστημάτων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες:
· να κατανοήσουν τα διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων χρηστών
·να κατανοήσουν την δομή αρχείων και καταλόγων ενός LinuxServer
· να εγκαταστήσουν επιτυχώς ένα πλήρως λειτουργικόLinuxServer
· να γνωρίσουν τις βασικές λειτουργίες του CommandLineInterface (CLI)
. να γνωρίσουν τις βασικές λειτουργίες του CommandLineInterface (CLI)
· Να κατανοήσουν την έννοια των διεργασιών
· Να κατανοήσουν τις λειτουργίες αρχείων και δικαιωμάτων
· Να γνωρίσουν τους βασικότερους επεξεργαστές κειμένων
· Να κατανοήσουν το περιβάλλον των χρηστών
· Να γνωρίσουν το BashShellκαι να είναι σε θέση να δημιουργήσουν βασικά λειτουργικά scripts
· να είναι σε θέση να εγκαταστήσουν και να παραμετροποιήσουν επιτυχώς την βασική υπηρεσία διαμοίρασης αρχείων SAMBA
· να γνωρίσουν την αξία των αρχείων καταγραφής και να είναι σε θέση να αναζητούν λύσεις σε προβλήματα λειτουργίας μέσω αυτών
· να κατανοούν βασικές αρχές ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων και να γνωρίσουν βασικά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.