E-Learning:
Χρηματοοικονομικά

Αγορές Παραγώγων: Διαπραγμάτευση και Διαχείριση Κίνδυνου

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΕΔΙΒΙΜ - elearning
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
03/03/2020
30 ώρες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος
Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται:
Σε στελέχη τραπεζικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στις συναλλαγές παραγώγων προϊόντων, λόγω της φύσης της εργασίας τους.
Σε στελέχη επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν παράγωγα προϊόντα προκειμένου να αντισταθμίσουν κινδύνους που σχετίζονται με τιμές προϊόντων, επιτόκια, συνάλλαγμα, κλπ.
Σε επενδυτές στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου οι οποίοι που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και στις συναλλαγές παραγώγων προϊόντων. Αποφοίτους και Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και ΤΕΙ ημεδαπών ή αλλοδαπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στις συναλλαγές παραγώγων προϊόντων.
Σε κατόχους Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με γνώσεις και εμπειρία χρηματοοικονομικών συναλλαγών, που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στις συναλλαγές παραγώγων προϊόντων.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τα χρηματοοικονομικά προϊόντα των αγορών παραγώγων προϊόντων, τους βασικούς κανόνες αποτίμησής τους και τα χαρακτηριστικά τους. Επιπρόσθετα να δείξει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν τα προϊόντα αυτά να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση κινδύνου (hedging), για την εξισορρόπηση κινδύνου (arbitrage) και για τις επενδύσεις. Εκτός από την θεωρητική περιγραφή των προϊόντων και των στρατηγικών θα γίνει εκτεταμένη χρήση αναλυτικών παραδειγμάτων διαπραγμάτευσης με πραγματικά δεδομένα από τις διεθνείς αγορές (π.χ. commodity futures, financial futures, energy futures, κλπ.) αλλά και από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν την λειτουργία και τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων αγορών παραγώγων προϊόντων.
 • Να μπορούν να αποτιμήσουν τα προϊόντα αυτά.
 • Να επιλέξουν τα κατάλληλο προϊόν για να πάρουν θέση στην αγορά ανάλογα με τις προσδοκίες τους και το προφίλ του κινδύνου τους.
 • Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα αυτά για επενδύσεις.
 • Να κατανοούν αλλά και να δημιουργούν τις κατάλληλες στρατηγικές αντιστάθμισης και κάλυψης κινδύνου και εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage) με χρήση παραγώγων προϊόντων ανάλογα με την φύση του κινδύνου που πρέπει να καλυφθεί.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ενότητες

 • Ομόλογα: Εισαγωγή & Ορισμοί, Διεθνείς αγορές ομολόγων, Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας, Διαπραγμάτευση Ομολόγων, Αποδόσεις Ομολόγων, και Τιμολόγηση Ομολόγων, Duration, Convexity. Credit Default Swaps και Τιτλοποίηση απαιτήσεων (securitization).
 • Swaps: Εισαγωγή & Ορισμοί, Ανταλλαγή Επιτοκίων, Arbitrage Επιτοκίων, Συγκριτικό Πλεονέκτημα, Ανταλλαγή Συναλλάγματος, Χρήση swap επιτοκίων & συναλλάγματος: Αποτίμηση ανταλλαγών επιτοκίου & συναλλάγματος.
 • Χρηματιστήρια Παραγώγων: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Προθεσμιακά Συμβόλαια (Forward & Futures Contracts) τύποι συμβολαίων, διαφορές, διαπραγμάτευση, τιμολόγηση, Διαθέσιμα προϊόντα (commodity futures, financial futures, energy futures, κλπ.) στα διεθνή Χρηματιστήρια και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
 • Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς και Πώλησης (Options Contracts, calls, puts). Χρηματιστήριο Αθηνών, παραδείγματα διαπραγμάτευσης, . Παραδείγματα, Τιμολόγηση Συμβολαίων Δικαιωμάτων Προαίρεσης.
 • Κερδοσκοπία με τη χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων προϊόντων.
 • Στρατηγικές Αντιστάθμιση και Κάλυψης Κινδύνου (hedging strategies) με χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων προϊόντων (futures hedging, option hedging).
 • Εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage) και Επενδυτικές στρατηγικές με δικαιώματα προαίρεσης.
 • Διαχείριση και μέτρηση κινδύνου: Value at Risk.


Η «αξία» του προγράμματος
Στα πλαίσια του προγράμματος, παρουσιάζονται αναλυτικά παραδείγματα διαπραγμάτευσης με πραγματικά δεδομένα από την ελληνική και τις διεθνείς αγορές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Εκπτωτική πολιτική:
20% για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων :

 • Άνεργοι
 • Φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)
 • Ομαδικές Εγγραφές (τουλάχιστον τέσσερα άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών)
 • Τρίτεκνοι ή Πολύτεκνοι
 • Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας
 • Δικαιολογητικά Εκπτωτικής Πολιτικής

Oι εκπτώσεις δεν θα λειτουργούν συνδυαστικά.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

300€
(Ισχύει εκπτ. πολιτική)

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας