Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Εκπαίδευση

Εισηγητής

Εισηγητές - Κ . Παπαπαδόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
- Ι. Αγαλιώτης, Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
- Λ. Καρτασίδου , Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
- Ε. Κουστριάβα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

Σκοπός

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες σε αυτό γνώσεις και δεξιότητες, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν με επιτυχία για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ).

Περιγραφή σεμιναρίου

Τι αναμένεται να επιτευχθεί Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:
· Η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων στο αντικείμενο των 8 ενοτήτων του προγράμματος.
· Η απόκτηση πρακτικών γνώσεων στο αντικείμενο των 8 ενοτήτων του προγράμματος
· Η απόκτηση δεξιοτήτων στο αντικείμενο των 8 ενοτήτων του προγράμματος
· Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αξιολόγησης των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
· Η απόκτηση γνώσεων στο πεδίο της διενέργειας πιλοτικών ερευνών που αφορούν την ειδική αγωγή και εκπαίδευση

Πληροφορίες συμμετοχής

Μεικτή εκπαίδευση (Εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.