E-Learning:
Εκπαίδευση, Παιδαγωγικά

Νοηματική Γλώσσα

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Tabula Rasa - Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Εκπαίδευση, Παιδαγωγικά

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ελένη Σολωμάκου

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός μας δεν είναι μόνο η εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας από τους ακούοντες. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Να εξαλείψουμε το χάσμα ανάμεσα σε ακούοντα και κωφά άτομα, εισαγάγοντας το σπουδαστή στον κόσμο της επικοινωνίας μέσω των οπτικών καναλιών. Στην τελική, όλοι έχουμε δικαίωμα στην επικοινωνία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μάθε κι εσύ τη γλώσσα της… σιωπής!

Το εργαστήρι δημιουργικής γραφής “Tabula Rasa” εγκαινιάζει ένα νέο τμήμα σεμιναρίων της νοηματικής γλώσσας.

Στα πλαίσια του μαθήματος της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, οι σπουδαστές μαθαίνουν λεξιλόγιο, δηλαδή χειρομορφές που αντιστοιχούν σε λέξεις. Μαθαίνουμε πώς να συντάσσουμε προτάσεις, πώς να αποδίδουμε εικόνες, κείμενα και video από την ελληνική ομιλούμενη.

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα χρησιμοποιείται για την επικοινωνία των κωφών και βαρήκοων ανθρώπων που ζουν στην Ελλάδα. Είναι μια γλώσσα οπτικοκινητική, βασίζεται δηλαδή στην κίνηση των χεριών, του σώματος καθώς και στην έκφραση του προσώπου για την απόδοση ενός νοήματος. Επιπλέον, διαθέτει ένα αυτόνομο γλωσσικό σύστημα και συντακτικές δομές σε σχέση με την ομιλούμενη γλώσσα, με τις οποίες διαρθρώνεται ο λόγος και επιτυγχάνεται η επικοινωνία.

Οι σπουδαστές στο σεμινάριο της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, κατά τη διάρκεια του 1ου και 2ου έτους μαθαίνουν το αλφάβητο και τους βασικούς χαιρετισμούς και κατόπιν τις βασικές λέξεις από μία πληθώρα κατηγοριών όπως:
• Ημέρες και μήνες
• Εποχές
• Ζώα
• Χρώματα
• Τα μέλη της οικογένειας
• Ρουχισμός
• Αντικείμενα και δωμάτια σπιτιού
• Φρούτα και λαχανικά
• Αθλήματα
• Αριθμοί
• Μέσα μεταφοράς
• Καιρός – φυσικά φαινόμενα
• Ώρα
• Επαγγέλματα
• Γεωγραφία περιοχών της Αττικής
• Γεωγραφία της Ελλάδας
• Γεωγραφία της Ευρώπης
• Χώρες του κόσμου
• Μαθήματα του σχολείου
• Συναισθήματα
• Βασικά ρήματα
• Μητρικές εκφράσεις νοηματικής
• Ιδιωματισμοί
• Ποιήματα και εικόνες
• Τραγούδια
• Λέξεις βασικού νομικού περιεχομένου

Η ΕΝΓ χρειάζεται 4 έτη για να ολοκληρωθεί και να φτάσει ο σπουδαστής στο επίπεδο των εξετάσεων της Επάρκειας.

Η Νοηματική Γλώσσα δεν είναι μια παγκόσμια γλώσσα, όπως πολύ συχνά πιστεύεται, καθώς η κάθε χώρα έχει αναπτύξει τη δική της εθνική γλώσσα με διαφορετικά νοήματα που εμπεριέχουν βιωματικά στοιχεία του πολιτισμού του κάθε τόπου. Στην Ελλάδα η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα αναγνωρίζεται ως πρώτη γλώσσα των κωφών και βαρήκοων μαθητών με τον νόμο 2817/2000 γεγονός που καθιστά τη γνώση της υποχρεωτικό προσόν για την πρόσληψη νέων επαγγελματιών στην εκπαίδευση κωφών μαθητών. Η αναγκαιότητα απομυθοποίησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας έγκειται στο ότι είναι μία φυσική γλώσσα, με όλα τα χαρακτηριστικά μιας φυσικής γλώσσας, η αντικατάσταση της οποίας δεν είναι αναγκαία ούτε δυνατή από ένα άλλο σύστημα επικοινωνίας.

Τουναντίον, η χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας είναι αναγκαία για την εκπαίδευση των κωφών. Μετά από αρκετά χρόνια προσπαθειών από την Ελληνική κοινότητα κωφών και βαρήκοων ατόμων, με το νόμο 4488/2017, η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα αναγνωρίζεται ως ισότιμη με την ελληνική και ορίζεται ότι το κράτος οφείλει να λάβει μέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη όλων των αναγκών επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων πολιτών, ανοίγοντας το δρόμο για την ισότιμη προσβασιμότητα των ανθρώπων με προβλήματα ακοής. Αν και δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή, εκτιμάται ότι οι χρήστες της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας είναι περίπου 40.000 άνθρωποι. Αυτό έχει προκύψει λόγω του ενδιαφέροντος εκμάθησής της από ακούοντες που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τα προσόντα τους, προσβλέποντας στην επαγγελματική τους αποκατάσταση αλλά και της αύξησης της διάδοσής της ιδιαίτερα μετά το Νόμο 4488/2017 που την αναγνωρίζει ως επίσημη γλώσσα των Ελλήνων κωφών και βαρήκοων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δε σημαίνει πως δε μπορεί να ακολουθήσει το κλασσικό πρόγραμμα σπουδών του εργαστηρίου. Αυτό συνεπάγεται ότι για το φοιτητή του προγράμματος, υπάρχουν οι ίδιες ανάγκες μελέτης και οι ίδιες εργασίες, που έχει κι ένας κανονικός φοιτητής. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μπορείτε να προγραμματίσετε τις σπουδές σας, σύμφωνα με το πρόγραμμά σας.
Τα μαθήματα που γίνονται στην αίθουσα της σχολής μαγνητοσκοπούνται καθημερινά, έτσι ώστε όλοι οι εξ αποστάσεως φοιτητές μας, να μπορούν να τα παρακολουθήσουν στο δικό τους χρόνο και βέβαια τους παρέχεται πλήρη προσωπική επικοινωνία με τον καθηγητή που ειδικεύεται στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης τους.
Ο τρόπος αξιολόγησης είναι online, με γραπτές έξετάσεις στο τέλος κάθε ενότητας μαθημάτων καθώς και στην περίοδο των εξετάσεων του εργαστηρίου, μαζί με τους υπόλοιπους φοιτητές. Στο τέλος κάθε ενότητας, θα υπάρχει ένα έγγραφο online test, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί προσωπικά στον καθηγητή σας. Αυτή η μέθοδος της συνεχούς αξιολόγησης διασφαλίζει ότι οι καθηγητές σας θα μπορούν να παρακολουθούν συστηματικά την πρόοδο σας και θα σας παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

- Στο τέλος του προγράμματος, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση πιστοποίησης από το εργαστήρι "Tabula Rasa".

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 45€ / μήνα

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας