Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διαχείριση μετανάστευσης και διαφορετικότητας

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
IDEC
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται στο προσωπικό όλων των υπηρεσιών, δημόσιων, ιδιωτικών ή εθελοντικών οργανισμών που εμπλέκονται στη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ελλάδα. Επίσης στους κατοίκους των νησιών ή τοπικών κοινωνιών, όπου παρατηρούνται αυξημένες μεταναστευτικές ροές και οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Σκοπός

Η μετανάστευση είναι ένα από τα πλέον φλέγοντα ζητήματα της σημερινής εποχής. Σταδιακά οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετατρέπονται σε χώρες υποδοχής μεταναστών. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η μετανάστευση θα βρίσκεται στο προσκήνιο για τις επόμενες δεκαετίες, δημιουργώντας την αυξανόμενη ανάγκη να αποκτήσουν οι υπηρεσίες ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να ανταποκρίνεται με επιτυχία και αποτελεσματικότητα στις νέες ανάγκες και συνεπώς να πάρουν την κατάλληλη κατάρτιση.
Με γνώμονα, λοιπόν, την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, η IDEC δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Μετανάστευσης και Διαφορετικότητας». Το πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως (e-learning), είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για αυτοδιδασκαλία με την υποστήριξη εκπαιδευτή και έχει διάρκεια τριών ημερολογιακών μηνών, με αντιστοιχία 100 διδακτικών ωρών.

Ο απόφοιτος, ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών:
• Θα έχει κατανοήσει θέματα σχετικά με την διασπορά, το διαπολιτισμικό πλαίσιο και με την αναγκαστική μετανάστευση
• Θα έχει αποκτήσει γνώσεις για θέματα, που σχετίζονται με τη μετανάστευση και το άσυλο, όπως η διαμόρφωση της κοινής γνώμης, οι κοινότητες μεταναστών, η πολιτική ένταξης μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες, η κοινωνική παρέμβαση και η πολυπολιτισμικότητα των πόλεων
• Θα έχει εκπαιδευτεί στις διοικητικές διαδικασίες των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων
• Θα έχει ενημερωθεί σχετικά με τις δυνατότητες απασχόλησης των μεταναστών, τη σχέση της αγοράς εργασίας με τους πρόσφυγες, την εκπαίδευσή τους και τα προσόντα τους καθώς και με ποιο τρόπο μπορεί να τους προσφέρει υποστήριξη στον τομέα αυτό.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιγραφή
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες, οι οποίες είναι οι εξής:
A-Πολιτισμικές εκφάνσεις και προσαρμογή
Β-Τοπικές Πολιτικές Ενσωμάτωσης
Γ-Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης και της Διαφορετικότητας σε Τοπικό Επίπεδο: Λήψη αποφάσεων στο Δημόσιο τομέα
Δ-Εντοπισμός και Καταγραφή του Οικονομικού Δυναμικού Μεταναστών και Προσφύγων

Μεθοδολογία:
Παρουσιάσεις σε μορφή powerpoint ανεβασμένες σε εκπαιδευτική πλατφόρμα με την μορφή ασύγχρονης εκπαίδευσης, που συνοδεύονται από σειρά ασκήσεων.
Επιπλέον εγχειρίδιο 99 σελίδων με πρόσθετο υλικό, στο οποίο δίνονται με πολύ απλό τρόπο οδηγίες για το πώς μπορεί ένας εργαζόμενος στο δημόσιο τομέα, ο οποίος έρχεται σε επαφή με μετανάστες και πρόσφυγες, να διαχειριστεί με αποτελεσματικότερο τρόπο τις ανάγκες που προκύπτουν από τα νέα του καθήκοντα. Το εγχειρίδιο έχει τίτλο “Οδικός Χάρτης για τις Τοπικές Αρχές”
Με την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής ενότητας ο σπουδαστής καλείται να συμπληρώσει ένα τεστ αξιολόγησης πολλαπλών επιλογών. Ομοίως, με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών καλείται να συμπληρώσει ένα συνολικό τεστ.

 

Πληροφορίες συμμετοχής

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου (e-learning), είναι σχεδιασμένο για αυτοδιδασκαλία και έχει διάρκεια τριών ημερολογιακών μηνών, με αντιστοιχία 100 διδακτικών ωρών.
Με την έναρξη του, θα ανοίξουν όλες οι ενότητες και οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να προχωρήσουν, με το δικό τους ρυθμό. Για λόγους καλύτερης οργάνωσης, προτείνεται ένα ενδεικτικό πρόγραμμα, το οποίο όμως δεν είναι δεσμευτικό. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς όλες τις ενότητες, μέχρι το τέλος του τριμήνου για να πάρουν το πιστοποιητικό κατάρτισης.
Ατομικοί κωδικοί για πρόσβαση 24/7 σε online εκπαιδευτικό υλικό ασύγχρονης εκπαίδευσης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης 100 ωρών.
Για επιπλέον συμμετέχοντες από τον ίδιο οργανισμό, θα γίνεται έκπτωση 15% από το δεύτερο άτομο και άνω.

Κόστος Συμμετοχής

150€

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.