Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Professional Diploma in Business & Logistics - Πιστοποιημένο TUV AUSTRIA ACADEMY HELLAS

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
14/12/2023
296 ώρες/ 55 εβδομάδες
296 ώρες/ 55 εβδομάδες

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους, στελέχη και ελεύθερους επαγγελματίες. Έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει τις δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες με ένα συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής που βρίσκει εφαρμογή άμεσα στον χώρο εργασίας.

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διοίκηση και την οργάνωση της επιχείρησης. Θα εξοικειωθούν με όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης καθώς και τις λειτουργίες, το περιεχόμενο, τους όρους και την σημαντικότητα της Διοίκησης Logistics στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Time & Stress Management
 • Conflict Management
 • Change Management
 • Τεχνικές Επικοινωνίας
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Management
 • Marketing
 • Project Management
 • Logistics Management
 • Οργάνωση Σύγχρονης Αποθήκης
 • Συστήματα Ελέγχου & Πρόβλεψης Αποθεμάτων
 • Διανομές - Μεταφορές
 • Προμήθειες
 • Διοίκηση Παραγωγής

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το Future Business School είναι κορυφαίος  εκπαιδευτικός φορέας και δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 2000. Παρέχει ποιοτικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που  πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς, e-learning Diplomas και Σεμινάρια πιστοποιημένα από κορυφαίους φορείς πιστοποίησης.

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίας του κλάδου ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς και προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

- Το Diploma είναι πιστοποιημένο από την TUV AUSTRIA ACADEMY HELLAS

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ e-learning

Ασύγχρονη e-Learning μεθοδολογία
Η e-Learning εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία είναι mobile friendly.
Η διαδικασία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 296 ώρες/ 55 εβδομάδες

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς
 • Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις μαθημάτων. Τα videos καθιστούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μια εξαιρετική επιλογή, γιατί αφομοιώνετε τις γνώσεις καλύτερα.
 • Πρόσβαση 24 ώρες το 24 ωρο, μελετάτε στους χρόνους που σας εξυπηρετεί.
 • Υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα, με παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και επίλυση αποριών.
 • Χορηγούνται αναλυτικές σημειώσεις
 • Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά με άμεση ενημέρωση για την επίδοσή σας.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.