Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Εισηγητής

Επιστ. Υπεύθ.: Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Διαβαστής Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σε ποιους απευθύνεται

Σε αποφοίτους / φοιτητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. οικονομικών και λοιπών σχολών, καθώς και σε στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να επιμορφωθούν σε βάθος σε θέματα λογιστικής εταιριών

Περιγραφή σεμιναρίου

Πού στοχεύει
Στην επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα σχετικά με τη Λογιστική Εταιριών, καλύπτοντας βασικές έννοιες της λογιστικής που αφορούν σε ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες εταιρίες.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί
Η επιμόρφωση και εξειδίκευση των καταρτιζομένων στην λογιστική αντιμετώπιση της σύστασης, αύξησης/μείωσης κεφαλαίου και λύσης των διαφόρων τύπων εταιριών όπως και στη φορολογική αντιμετώπισης τους.

Πληροφορίες συμμετοχής

 Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.