Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Σύγχρονη Γραμματέας Διοίκησης

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
07/02/2023
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
07/03/2023

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Στελέχη Γραμματείς, σε Γραμματείς όλων των επιπέδων και κατηγοριών & σε Διοικητικά στελέχη και υπάλληλους Οργανισμών, Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Δημόσιου Τομέα, Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Σκοπός

Το σεμινάριο Σύγχρονη Γραμματέας στοχεύει στην ουσιαστική εκπαίδευση σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης, στην επίλυση προβλημάτων και στην αποτελεσματική ανάληψη πρωτοβουλιών. 

Περιγραφή σεμιναρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο ρόλος της γραμματέως: Καθήκοντα, Δεοντολογία & Ηθική

 • Ικανότητες και δεξιότητες γραμματειακής υποστήριξης
 • Επαγγελματική δεοντολογία
 • Αποτελεσματική επικοινωνία και δημιουργία θετικής εικόνας
 • Κανόνες εξυπηρέτησης πελατών
 • Τηλεφωνική Επικοινωνία
 • Διαχείριση επισκεπτών
 • Τύποι πελατών και χειρισμός παραπόνων

Διαχείριση προϊσταμένων

 • Η συμβολή στη βελτίωση του προγραμματισμού του Προϊσταμένου
 • Η εκχώρηση, προς τα πάνω!
 • Διαχείριση διαφωνιών με τον Προϊστάμενο
 • Η παρακολούθηση (follow up) αποφάσεων Διοίκησης
 • Η διαχείριση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών
 • Η οργάνωση συναντήσεων, συσκέψεων και συνεδριάσεων, ταξιδίων

Διαχείριση των Κρίσεων

 • Οι βασικές αρχές της Διαχείρισης Κρίσεων
 • Πρακτικές μείωσης Εντάσεων & Συγκρούσεων

Οι Δημόσιες Σχέσεις

 • Τι είναι και τι δεν είναι Δημόσιες Σχέσεις
 • Στοιχεία που αναβαθμίζουν την εικόνα της Εταιρείας
 • Τρόποι και μέσα επικοινωνίας
 • Οι σχέσεις με Πελάτες, Προμηθευτές, Media, Σωματεία κ.α.

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 ώρες / 3 εβδομάδες με e-Learning.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ασύγχρονη e-Learning Μεθοδολογία

Η e-Learning εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία είναι mobile friendly.

Η διαδικασία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το Future Business School είναι κορυφαίος  εκπαιδευτικός φορέας και δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 2000. Παρέχει ποιοτικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που  πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς, e-learning Diplomas και Σεμινάρια πιστοποιημένα από κορυφαίους φορείς πιστοποίησης.

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίας του κλάδου ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς και προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο  από την TUV AUSTRIA ACADEMY (HELLAS)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.