Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Diploma in Retail Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
IST College ΚΔΒΜ2
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Εισηγητής

Νίκου Αθανάσιος
Πτυχιούχος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά, της Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με μεταπτυχιακές σπουδές & ειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχει εργαστεί ως στέλεχος πρώτης γραμμής σε Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων & πολυεθνικών ομίλων καθώς επίσης ως διευθυντικό στέλεχος ιδιωτικών εκπαιδευτικών φορέων & Κέντρων Δια Βίου Μάθησης 2 (Κ.Δ.Β..Μ. 2) ενώ έχω διδάξει σε ιδιωτικά & δημόσια μεταδευτεροβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα & κέντρα κατάρτισης.
Είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στον:
- Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
- Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) &
- Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).<> Έχει συμμετάσχει, ως Σύμβουλος, στον προγραμματισμό & υλοποίηση πολλών ευρωπαϊκών & εθνικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Diploma απευθύνεται σε όλους όσοι εμπλέκονται με το Λιανικό Εμπόριο και την Διοίκηση Επιχειρήσεων Λιανικής ή όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ενταχθούν σ αυτόν τον πολύ ενδιαφέροντα χώρο.

Σκοπός

 Σκοπός του Diploma είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν το αντικείμενο του Λιανικού Εμπορίου.

Περιγραφή σεμιναρίου

1η ΕΝΟΤΗΤΑ - Εισαγωγή
Η εξέλιξη του Λιανικού Εμπορίου (3 ώρες)
Φιλοσοφία της Λιανεμπορικής Επιχείρησης (2 ώρα)
Επικοινωνία (3 ώρες)
Επιλογή & Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού (2 ώρες)
Προγραμματισμός – Σχέδιο Εργασίας (2 ώρες)

2η ΕΝΟΤΗΤΑ - Περί Λιανικού Εμπορίου
Η συμπεριφορά του καταναλωτή (4 ώρες)
Επιλογή σημείου & στήσιμο καταστήματος Λιανικού Εμπορίου (4 ώρες)
Παρουσίαση προϊόντων (2 ώρες)
Λιανικές Πωλήσεις (4 ώρες)
Τεχνικές Πωλήσεων στο χώρο του Λιανικού Εμπορίου (3 ώρες)
Προώθηση Λιανικών Πωλήσεων (2 ώρες)
Τεχνικές Αύξησης Κερδοφορίας (3 ώρες)
Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών στο Λιανεμπόριο (8 ώρες)
Αντίρρηση – Παράπονο – Δυσαρέσκεια (3 ώρες)
Χειρισμός Αντιρρήσεων Πελατών (2 ώρες)
Τεχνικές Διαπραγματεύσεων (3 ώρες)
Οικονομική & Εμπορική Διαχείριση (3 ώρες)
Φθορές – Κλοπές – Απώλειες (3 ώρες)
Μέτρα Πρόληψης Ελλειμμάτων (2 ώρες)
Ανεφοδιασμός επιχείρησης (3 ώρες)
Πηγές Ανεφοδιασμού (2 ώρες)
Διαχείριση Αποθεμάτων (3 ώρες)
Τεχνικές Δεξιότητες Διαχείρισης Προϊόντων (2 ώρες)
Διαδικασία Απόσυρσης Προϊόντων (3 ώρες)
Απογραφή (3 ώρες)

3η ΕΝΟΤΗΤΑ - Μέρη Λιανεμπορικής Επιχείρησης
Ταμεία (4 ώρες)
Αίθουσα (4 ώρες)
Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας (Private Label) & Προϊόντα Πρώτης Τιμής (first price) (3 ώρες)
Αποθήκη (1 ώρα)

4η ΕΝΟΤΗΤΑ - Αποθήκη
Λειτουργία του τμήματος (2 ώρες)
Παραλαβή προϊόντων (2 ώρες)
Προώθηση προϊόντων (2 ώρες)
Διαφορές παραλαβής (1 ώρα)
Προώθηση προϊόντων προς το χώρο του καταστήματος (1 ώρα)
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ακατάλληλων & αλλοιωμένων προϊόντων (2 ώρες)
Απαιτούμενα μέσα εκτέλεσης της εργασίας (1 ώρες)
Ο ορθός τρόπος στησίματος & διαχείρισης του χώρου της Αποθήκης (1 ώρες)

5η ΕΝΟΤΗΤΑ - Πρακτικό Μέρος
Ασκήσεις
Μελέτη Περιπτώσεων

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Προϊόντα Ψυγείου & Κατάψυξης (4 διδακτικές ώρες)
Τυροκομικά –Αλλαντικά (4 διδακτικές ώρες)
Φρούτα – Λαχανικά (4 διδακτικές ώρες)
Κρεοπωλείο (4 διδακτικές ώρες)
Ιχθυοπωλείο (4 διδακτικές ώρες)
Καφέ (4 διδακτικές ώρες)
Φούρνος (4 διδακτικές ώρες)
Ζαχαροπλαστείο (4 διδακτικές ώρες)
Κάβα (4 διδακτικές ώρες)
Έτοιμα Φαγητά (4 διδακτικές ώρες)

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια:
Η διάρκεια του Diploma είναι 98 ώρες συν 40 ώρες προαιρετική εξειδίκευση ανά ειδικότητα 

Το σεμινάριο παρέχεται με τις ακόλουθες μορφές :

  • Προγραμματισμένο τμήμα
  • E-learning
  • Ενδοεπιχειρησιακό
  • Tailor Made για εταιρείες

Παροχές:

  • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα
  • Ηλεκτρονικές Σημειώσεις
  • Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
  • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών
  • e- εξετάσεις & αξιολόγηση επίδοσης

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το Diploma είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα της θεματολογίας του , τους εισηγητές του, τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών, αλλά και την ποιότητα του υλικού του, με το σχήμα Quality Training Label επιπέδου Advance από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.