Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων) και Commercial Finance

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής

Υπεύθυνος Εισηγητής: Γιώργος Καραγιαννόπουλος

Σκοπός

Να εξοικειώσει τον συμμετέχοντα με το παγκοσμίως πιο δυναμικό προϊόν βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης επιχειρήσεων.
Σκοπιμότητα Διεξαγωγής Μαθήματος: Να εξοικειώσει τον συμμετέχοντα με το παγκοσμίως πιο δυναμικό προϊόν βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης επιχειρήσεων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Δομή Ύλης:
Εβδομάδα 1 (Εισαγωγή στο Factoring)
Πρόλογος
Ορισμός
Ιστορία

Εβδομάδα 2 (Λειτουργία και Προϊόντα)
Λειτουργία και είδη factoring
Προϊόντα factoring

Εβδομάδα 3 (Ασκήσεις- παραδείγματα)

Εβδομάδα 4 (Χρήση και Μοντέλο Εταιρείας Factoring)
Οφέλη και εμπόδια στην υιοθέτηση του factoring
Το επιχειρηματικό κοινό που υιοθετεί το factoring
Τυπική δομή ενός Factoring παρόχου
Factoring και πληροφοριακά συστήματα
Εβδομάδα 5 (Ασκήσεις- παραδείγματα)

Εβδομάδα 6 (Θεσμική αντιμετώπιση)
Νομικό σκέλος
Φορολογικό σκέλος
Λογιστικό σκέλος
Θεσμική εποπτεία
Factoring και καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος (Anti-money laundering)

Εβδομάδα 7 (Ασκήσεις- παραδείγματα)

Εβδομάδα 8 (Κίνδυνοι για τον Factor και Διαχείριση αυτών)
Πιστωτικός κίνδυνος (Credit Risk)
Αντισταθμιστές πιστωτικού κινδύνου (Risk sharing partners)
Εμπορικός κίνδυνος (Commercial Risk)
Λειτουργικός κίνδυνος (Operational Risk)
Κίνδυνος αγοράς (Market Risk)
Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου (Counterparty Risk)
Πολιτική διαχείρισης κινδύνων

Εβδομάδα 9 (Ασκήσεις- παραδείγματα)

Εβδομάδα 10 (Το factoring και Commercial Finance στην παγκόσμια αγορά)
Οργανισμοί προώθησης
Επικοινωνία και εκπαίδευση
Διεθνείς Αγορές

Εβδομάδα 11 (Τάσεις και συγγενείς μηχανισμοί)

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 0,56 

Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.