E-Learning:
Πληροφορική

Web Design με HTML – CSS Standard

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Euro Logic
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
22/06/2020
3 μήνες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

To Σεμινάριο απευθύνεται, σε όλους εκείνους, που θέλουν να μάθουν να δημιουργούν Ιστοσελίδες με τη Γλώσσα HTML και να τις διαμορφώνουν με τη CSS.
Είναι το Κανονικό επίπεδο, Standard. Πρακτικά, είναι το Βασικό επίπεδο, στο οποίο έχουν προστεθεί, πολλά επιπλέον στοιχεία. Θυμίζουμε, πως όλες οι Μέθοδοι δημιουργίας Ιστοσελίδων, καταλήγουν τελικά σε κώδικα HTML. Με την HTML, δημιουργούμε Στατικές Ιστοσελίδες, οι οποίες όμως, με τη προσθήκη εντολών της Javascript, ένα θέμα που αναπτύσσετε σε άλλη Σειρά Μαθημάτων, μετατρέπονται σε Δυναμικές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, (ΕΜΠ και Παν. Αθηνών), με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων και το κυριότερο, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Hardware και Software, σε διάφορα αντικείμενα και με χρήση διαφόρων Γλωσσών Προγραμματισμού. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, η εμπειρία ξεπερνάει τα 30 χρόνια.

Η Γλώσσα HTML, είναι η κύρια Γλώσσα για δημιουργία Ιστοσελίδων.

Όπως είναι γνωστό, η δημιουργία Ιστοσελίδων, έχει μία ιδιαιτερότητα. Αυτός που δημιουργεί την Ιστοσελίδα, δεν γνωρίζει σε ποια οθόνη θα προβληθεί. Υπάρχουν οθόνες, με πολύ διαφορετικές διαστάσεις. Για το λόγο αυτό, έχουν αναπτυχθεί ειδικές Γλώσσες, οι οποίες σε Συνδυασμό, με κατάλληλα προγράμματα Προβολής, επιτρέπουν τη προσαρμογή του περιεχομένου, στα δεδομένα της οθόνης χρήστη.

Σε αυτή τη Σειρά Μαθημάτων, θα μάθουμε τα ακόλουθα:

Εισαγωγή στη Γλώσσα HTML, Πως δουλεύει ένας Browser, Επίσκεψη σε Site – Λεπτομέρειες, Δημιουργία Εγγράφου HTML. Ανοιγμα Τοπικά, Βασική Δομή Εγγράφου HTML, Κείμενο σε Εγγραφο HTML. Συστατικά Στοιχεία Κειμένου, Περιγραφή του Προβλήματος δημιουργίας Εγγράφου HTML, Προσαρμογή Κειμένου στις Διαστάσεις του Παραθύρου, Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Προσθήκη Παραγράφου σε Κείμενο. Χαρακτήρες Bold κλπ. Επικεφαλίδες h1 έως h6 Brake για Αλλαγή Γραμμής. Προσθήκη: Εκθέτη – Δείκτη. Μαρκάρισμα και Προβολή τμήματος Κειμένου, που έχει Διαγραφεί. Απλή Εισαγωγή Εικόνας. Προσθήκη Comment σε Εγγραφο. Προσθήκη Link σε έγγραφο. Δέσμη Εγγράφων HTML. Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Στη συνέχεια κάνουμε μία εισαγωγή στη CSS, που είναι μία Γλώσσα Μορφοποίησης.
Εισαγωγή στη CSS. Προσθήκη Εντολών CSS - σε έγγραφο HTML. Εντολές CSS – InLine. Εντολές CSS – Internal. Εντολές CSS – External. Προτεραιότητα Εφαρμογής Εντολών CSS – Παραδείγματα. Πως εργαζόμαστε, για Διαμόρφωση Εγγράφων με CSS. Περιγραφή του Προβλήματος, Επιλογής Γραμματοσειράς. CSS Font Family - Επιλογή Γραμματοσειράς. CSS Box Model. CSS για Διαμόρφωση Κειμένων - Βασικές Ιδιότητες Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Αναλυτικές Ρυθμίσεις Border και Margin, με τις παραμέτρους του CSS Box Model. Χρώμα Αντικειμένων - Εισαγωγή στα Μοντέλα Χρωμάτων. Αθροιστικά και Αφαιρετικά Μοντέλα. Μοντέλο RGB. Χρώματα σε RGB και Hex. Χρώματα σε Εγγραφο HTML, με τη Συνάρτηση RGB. Ιδιότητες Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Τα Χαρακτηριστικά μιας Εικόνας. Διαστάσεις Εικόνας, κατά τη Προβολή Εγγράφου σε Browser. Εικόνες GIF σε Εγγραφο Εικόνες PNG: Αδιαφάνεια - Opacity Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων
Χαρακτηρισμός Στοιχείων ενός Εγγράφου – Κλάσεις. Δημιουργία class σε Εγγραφο. Selectors για Διαμόρφωση μιας Κλάσης. Ids Στοιχείων ενός Εγγράφου. Selector για Διαμόρφωση Id. Links με χρήση Id. Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Εισαγωγή στους Πίνακες, Δημιουργία Απλού Πίνακα. Διαμόρφωση Στοιχείων Πίνακα. Εισαγωγή στις Λίστες. Δημιουργία Λίστας. Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων

Δημιουργία Description List . Δημιουργία Nested List. Διαμόρφωση Unordered List. Διαμόρφωση Ordered List. Δημιουργία - Διαμόρφωση Division. Link για Μεταφορά σε άλλη θέση, στο ίδιο έγγραφο. Εισαγωγή στα Μενού Επιλογών. Δημιουργία απλού Κατακόρυφου Μενού με Λίστα. Πολλές Ασκήσεις. Videos με τις Λύσεις των Ασκήσεων.

Μέχρι αυτό το σημείο, είναι η ύλη της Σειράς Basic. Στη Σειρά Standard, αναπτύσσεται επιπλέον, η ύλη που ακολουθεί.

Indent ολόκληρης παραγράφου. Indent πρώτης γραμμής. Στοιχείο Section Στοιχείο Span Η χρήση του footer
Σχεδίαση, οριζόντιας γραμμής σε έγγραφο. Στοιχεία Form, Figure, embed, iframe, meta tags

Ιδιότητα Display. Στοιχεία Box και Inline.
Τοποθέτηση Στοιχείων InLine και Box σε έγγραφο, με βάση το CSS Box Model
Δημιουργία Οριζόντιου Μενού. Περιγραφή του Hovering

Εξήγηση τι είναι τα Responsive Sites. Σχεδίαση Sites, που είναι Responsive.

Μονάδες Μέτρησης Αποστάσεων. Τα χαρακτηριστικά των Συσκευών Προβολής (Screens). Screen Sizes, Pixel Densities και ViewPort Sizes.

Τι εννοούμε με τον όρο Mobile Friendly Site. Σχεδίαση Ιστοσελίδων Mobile Friendly.
Κάνουμε μία σύντομη περιγραφή, της διάταξης αρχείων, στο Δίσκο ενός Server Appache, που είναι αυτός που χρησιμοποιείται περισσότερο, σε Servers, σε ολόκληρο το πλανήτη.
Τέλος, ασχολούμεθα με τη Δημοσίευση ενός μικρού Site που δημιουργεί ο Σπουδαστής, σε ειδικό χώρο που του παρέχουμε. Η μεταφορά των αρχείων γίνεται με το πρόγραμμα WebFileTransfer, που έχει αναπτυχθεί από τη Euro Logic Studies, για της ανάγκες των Μαθημάτων Web Design..
Με τα τρόπο αυτό ο Σπουδαστής, βλέπει ζωντανά, το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του, στον υπολογιστή του και στο κινητό του τηλέφωνο..

Σ αυτή τη Σειρά Μαθημάτων, δίνουμε έμφαση, στη Σχεδίαση Ιστοσελίδων, που προσαρμόζονται στις μικρές οθόνες, των Φορητών Συσκευών, όπως είναι τα Κινητά τηλέφωνα. Δίνουμε μεγάλη σημασία στις λεπτομέρειες.

Σε όλη τη Σειρά Μαθημάτων, εκτός από την απαραίτητη Θεωρία, η εκμάθηση γίνεται με μια Σειρά επιλεγμένα παραδείγματα, που επιτρέπουν στο χρήστη, να κατανοήσει τη χρησιμότητα των διαφόρων εντολών.
Παράλληλα γίνονται πολλές, κατάλληλα επιλεγμένες Ασκήσεις. Ο Σπουδαστής προσπαθεί να τις λύσει και αν δεν τα καταφέρει βλέπει ένα Video με τη λύση.

Σημαντική Σημείωση: Για παρουσίαση της Μεθόδου Εκπαίδευσης, μεταβείτε στην αρχική σελίδα των e-learning προγραμμάτων και αναζητήστε το banner της Euro Logic Studies!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση των Μαθημάτων, παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Τα Μαθήματα Παρέχονται από Απόσταση και είναι e Learning. Ο σπουδαστής, ξεκινάει όποτε θέλει, παρακολουθεί με το ρυθμό που θέλει, τις ώρες που θέλει, χωρίς συνεννόηση με κανέναν, 24ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Απλά ανοίγει τον υπολογιστή και εργάζεται.

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν και αν ο σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει. Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε, πως γίνεται το Μάθημα, μέσα από ένα Video και να σχηματίσετε γρήγορα μία εικόνα.

Πληροφορίες Συμμετοχής:
Διάρκεια: Διάρκεια 20-35 Ώρες, Ολοκλήρωση σε 3 μήνες
Ενάρξεις: Καθημερινά

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

240€, Προκαταβολή: 60€ και 6 Δόσεις 30€
Τιμή για Μετρητοίς: 180 Ευρώ
Ειδικές Τιμές για: Ανέργους και Φοιτητές

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας