Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Πωλήσεις

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
IST College ΚΔΒΜ2
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
16 ώρες

Εισηγητής

Εξειδικευμένοι εισηγητές από τον Οργανισμό IST College – IEK ΣΒΙΕ. Όλοι οι εισηγητές είναι έμπειροι στην εκπαίδευση ενηλίκων και καταξιωμένοι επαγγελματίες στον τομέα τους

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους, στελέχη και επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτικές και σύγχρονες γνώσεις τεχνικών πωλήσεων με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή τους στο πεδίο, για να προσφέρουν υψηλότερα εισοδήματα στην επιχείρηση.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκμάθηση και η εξοικείωση με σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων και διαπραγματεύσεων. Με ένα μείγμα θεωρίας αλλά και διαδραστικών παιχνιδιών ρόλων , οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατανοήσουν τις πραγματικές ανάγκες των πελατών τους , να τους δημιουργήσουν καινούργιες, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά κάθε τύπο πελάτη αλλά και τις αντιρρήσεις, το πώς θα αποκτούν την εμπιστοσύνη του υποψήφιου πελάτη αλλά και πως είναι αποτελεσματικοί στην είσπραξη απαιτήσεων. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να αναγνωρίζουν όλους τους τύπους πελατών, τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουν και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να επιτευχθεί η πώληση,.

Περιγραφή σεμιναρίου

Συνοπτικό πρόγραμμα
Α. Πωλήσεις – Μέρος 1ο (4 ώρες)
Βασικές αρχές επιχειρηματικότητας –
Κατάσταση στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον
Εισαγωγή στην διαδικασία της συμβουλευτικής πώλησης

Β. Πωλήσεις – Μέρος 2ο (4 ώρες)
Μεθολογία πωλήσεων SPEND
Μεθολογία υποστήριξης πωλήσεων OODA
Η συμβουλευτική πώληση και η ενεργός επικοινωνία

Γ. Πωλήσεις – Μέρος 3ο (4 ώρες)
Διαχείρηση αντιρρήσεων
Τύποι πελατών
Διαχείριση πελατειακής βάσης
Εισπράξεις απαιτήσεων

Δ. Πωλήσεις – Μέρος 4ο (4 ώρες)
Στρατηγική SOS
Αναπαραστάσεις Ρόλων
Ανακεφαλαίωση - Καλές πρακτικές - Case studies

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.