Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Project Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
IST College ΚΔΒΜ2
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
12 ώρες

Εισηγητής

Εξειδικευμένοι εισηγητές από τον Οργανισμό IST College – IEK ΣΒΙΕ. Όλοι οι εισηγητές είναι έμπειροι στην εκπαίδευση ενηλίκων και καταξιωμένοι επαγγελματίες στον τομέα τους

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη που το αντικείμενο της εργασίας τους αφορά την διαχείριση ενός έργου, και θέλουν να ανανεώσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους. Το σεμινάριο προαιρετικά μπορεί να συνδυαστεί με την εκμάθηση της πιό εύχρηστης πλατφόρμας για Project Management το “BITRIX 24”

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν ένα έργο (project) σε μία επιχείρηση από την θέση του επικεφαλής αλλά και ως μέλη του project. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, εκτέλεσης και ελέγχου ενός project.

Περιγραφή σεμιναρίου

Συνοπτικό πρόγραμμα
Α. Project Management – Μέρος 1ο (4 ώρες)

Εισαγωγή / Γενική Άποψη του Project Management: Ορισμός - Συστήματα - Βασικά Βήματα
Σχεδιασμός & Προτάσεις για Αποτελεσματικό Project Management
Αποστολή - Στόχοι - Κίνδυνοι ενός Project

Β. Project Management – Μέρος 2ο (4 ώρες)
Η χρήση της WBS για το Σχεδιασμό ενός Project
Χρονοπρογραμματισμός ενός Project
Χρονοπρογραμματισμός των Υπολογισμών
Έλεγχος & Αξιολόγηση ενός Project

Γ. Project Management – Μέρος 3ο (4 ώρες)
Έλεγχος του Έργου μέσω Earned Value Analysis (Ανάλυση Πιστοποιημένης Αξίας)
Διοίκηση Ομάδας Έργου
Εφαρμογή του Project Management στην Επιχείρηση
Ανακεφαλαίωση

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.