Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Human Resources Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
IST College ΚΔΒΜ2
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
16 ώρες

Εισηγητής

Εξειδικευμένοι εισηγητές από τον Οργανισμό IST College – IEK ΣΒΙΕ. Όλοι οι εισηγητές είναι έμπειροι στην εκπαίδευση ενηλίκων και καταξιωμένοι επαγγελματίες στον τομέα τους

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη επιχειρήσεων που εργάζονται σε τμήματα ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων. Επίσης, σε όσους επιθυμούν να εκπαιδευθούν στην διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού ώστε να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις και δεξιότητες για επαγγελματική ανάπτυξη. Σε προϊσταμένους και υπεύθυνους ομάδων οι οποίοι θα ήθελαν να ενημερωθούν σε σύγχρονους τρόπους σχεδιασμού αναγκών, επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και βελτίωσης της απόδοσης του προσωπικού της επιχείρησής τους.

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στον στρατηγικό σχεδιασμό και ανάλυση των αναγκών ανθρώπινου δυναμικού. Στην συνέχεια θα διδαχθούν τρόπους προσέλκυσης και επιλογής του κατάληλου προσωπικού και ενσωμάτωση του στην κουλτούρα του οργανισμού με την κατάληλη ενημέρωση και εκπαίδευση. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στην Δοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και η εξοικείωσή τους με τις διεθνείς εμπειρίες ώστε να προδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον οργανισμό τους.

Περιγραφή σεμιναρίου

Συνοπτικό πρόγραμμα
Α. Περιεχόμενο και λειτουργίες (4 ώρες):
Ανάλυση αναγκών
Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού
Εντοπισμός και προσέλκυση προσωπικού
Αμοιβές και κίνητρα εργαζομένων

Β. Επιλογή και ενσωμάτωση νέου προσωπικού στν επιχείρηση(4 ώρες):
Η σημασία της εταιρικής κουλτούρας ώς ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Εκπαίδευση
Παρακίνηση

Γ. Εργασιακές σχέσεις (4 ώρες):
Εσωτερικός ανταγωνισμός
Σημασία και αξία της εμπιστοσύνης
Σημασία και αξία της αφοσίωσης

Δ. Αξιολόγηση προσωπικού (4 ώρες)
Μέθοδοι αξιολόγησης
Διεθνής εμπειρία

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.