Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Επιλογή – Εγκατάσταση – Λειτουργία και Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
26/04/2023 έως 27/04/2023
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00Ημ/νία Λήξης: 27/04/2023

Εισηγητής

Μανόλης Καλογεράκης

Σε ποιους απευθύνεται

• Μηχανολόγους & Ηλεκτρολόγους μηχανικούς
• Ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες
• Μελετητές, κατασκευαστές και συντηρητές Η/Μ εγκαταστάσεων

Σκοπός

Στο σεμινάριο αναλύονται:
• Τα κρίσιμα σημεία για την επιλογή του κατάλληλου Η/Ζ
• Οι προδιαγραφές για την σωστή εγκατάσταση Η/Ζ
• Τι προσέχουμε για να έχουμε απροβλημάτιστη λειτουργία
• Οι απαιτήσεις συντήρησης για Η/Ζ συνεχούς & εφεδρικής λειτουργίας (stand by)
Μετά το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
• Να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη άποψη για τα Η/Ζ
• Να επισημαίνουν τα κρίσιμα σημεία για την επιλογή του κατάλληλου Η/Ζ ανάλογα με την εφαρμογή
• Να εφαρμόζουν τους κανόνες της σωστής εγκατάστασης και λειτουργίας
• Να προσδιορίζουν τις κατάλληλες μεθόδους συντήρησης και αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων

Περιγραφή σεμιναρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
• Τα βασικά μέρη του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ)
(Πετρελαιοκινητήρας – Ηλεκτρογεννήτρια - Πίνακας
ελέγχου και προστασίας - Πεδίο μεταγωγής)
• Τεχνική Περιγραφή Η/Ζ (ανοικτό και ηχομονωμένο)
• Τύποι και μοντέλα
• Τι προσέχουμε στην επιλογή ενός Η/Ζ (κριτήρια
επιλογής, αρχές διαστασιολόγησης, ειδικές απαιτήσεις)
• Τι καθορίζει την ποιότητα της παρεχόμενης ηλ. ισχύος
• Πως γίνεται η σωστή εγκατάσταση (προδιαγραφές)
• Τα συχνότερα σφάλματα στις εγκαταστάσεις και οι
επιπτώσεις τους στην λειτουργία του Η/Ζ
• Περιγραφή του κύκλου λειτουργίας του εφεδρικού Η/Ζ
(stand by)
• Λειτουργία με φορτίο: Ηλεκτρονικός ρυθμιστής
στροφών (GOVERNOR) και τάσης (AVR)
• Οδηγίες ασφάλειας στον χειρισμό & λειτουργία
• Η προληπτική συντήρηση Η/Ζ συνεχούς και εφεδρικής
λειτουργίας
• Πως επιλέγουμε σωστά λιπαντικό & αντιψυκτικό
• Πως εξασφαλίζεται ετοιμότητα στα εφεδρικά Η/Ζ
• Οι συχνότερες βλάβες και η αντιμετώπιση τους
• Προβλήματα από το πετρέλαιο της δεξαμενής

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.