Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Synergy Solution m.v.p. A.E
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
11/03/2024
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
15/04/2024
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
13/05/2024

Περιγραφή σεμιναρίου

Γνωρίστε τον πελάτη, για να επιτύχετε στη πώληση. Πως μπορείς να προσελκύσεις πελάτες, όταν δεν γνωρίζεις τι σκέφτονται; Όταν δεν μπορείς να διαγνώσεις τις ανάγκες τους; Ποια είναι η διαδικασία λήψης της απόφασης; Τι αγοράζουν, γιατί, πότε, πως από που, πόσο συχνά; Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα, που θα εξετάσουμε και θα απαντηθούν στο σεμινάριο, καθώς και οι μεταβολές και εξελίξεις στην συμπεριφορά του σύγχρονου καταναλωτή.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
1. Ψυχολογία του καταναλωτή
2. Τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου καταναλωτή
3. Διάγνωση αναγκών του πελάτη
4. Οι «κρυφές» επιθυμίες του πελάτη
5. Η διαδικασία ιεράρχησης αναγκών
6. Διαδικασία λήψης αποφάσεων για αγορά προϊόντων/υπηρεσιών
7. Μοντέλα αγοραστικής συμπεριφοράς
8. Παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά
9. Κατηγορίες καταναλωτών
10. Συναισθηματική Νοημοσύνη και συμπεριφορά καταναλωτή
11. Έρευνας αγοράς
12. Συμπεριφορά καταναλωτή και στρατηγική μάρκετινγκ και πωλήσεων

Το σεμινάριο αντιστοιχεί σε 6 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης.
Με το πέρας του σεμιναρίου δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόπος Διεξαγωγής:
Μετά την εγγραφή και την ολοκλήρωση αγοράς του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος μπαίνει στο προφίλ που έχει δημιουργήσει στην πλατφόρμα και κατεβάζει την εκπαιδευτική ύλη του σεμιναρίου στον υπολογιστή του ή το tablet.
Το σεμινάριο χωρίζεται σε δυο μέρη όπου στο τέλος κάθε μέρους δίνονται ερωτήσεις-ασκήσεις προς τον εκπαιδευόμενο που σκοπό έχουν όχι την βαθμολόγηση ή εξέταση, αλλά στο να συμβάλουν στην περαιτέρω κατανόηση του θέματος, να προβληματίσουν, να ενισχύσουν την εκπαίδευση, για να γίνει πιο ενεργή και αποτελεσματική η συμμετοχή του στο πρόγραμμα . Οι ερωτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν από τον συμμετέχοντα και να αποσταλούν με e-mail στα στοιχεία του εισηγητή που αναγράφονται στην εκπαιδευτική ύλη.
Παρέχεται η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον εισηγητή σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα, καθώς και επικοινωνία με e-mail οποιαδήποτε στιγμή, για απορίες, παρατηρήσεις, ερωτήσεις και επιπλέον διευκρινίσεις.
Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός ,είναι στην διακριτική ευχέρεια και διευκόλυνση του εκπαιδευόμενου πότε θα ολοκληρώσει το σεμινάριο. Η ολοκλήρωση και αποστολή της Βεβαίωσης Παρακολούθησης γίνεται μετά την αποστολή των απαντήσεων από τον εκπαιδευόμενο στον εισηγητή.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.