E-Learning:
ISO/Βιομηχανία/Περιβάλλον

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (Δ3)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Power Tax Training
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
12/06/2020
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
13/07/2020
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
14/09/2020
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
19/10/2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το Ιδανικό σεμινάριο για τους σύγχρονους αποθηκάριους.
Πλήρης κατανόηση της λειτουργίας μιας σύγχρονης αποθήκης με λεπτομερή ανάλυση όλων των διαδικασιών παραλαβής, τοποθέτησης, ετοιμασίας παραγγελιών, τιμολόγησης, απογραφής και ασφάλειας της αποθήκης. θα μάθετε πώς να βελτιώσετε την παραγωγικότητα όλων των τμημάτων την μέτρηση των αποθεμάτων, την παραγωγικότητα, την αξιοποίηση του χώρου την εξυπηρέτηση των πελατών και τέλος την μείωση του κόστους λειτουργίας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. Ν.4308/2014 ΦΕΚ Α’ & ΠΟΛ .1002, 1003/31.12.2014
- Ποια είναι τα Φορολογικά Παραστατικά που χρησιμοποιούνται για την διακίνηση αγαθών – λίστα ανά υπόχρεο.
- Περιεχόμενο Τιμολογίου – Δεδομένα συναλλαγής.
- Περιεχόμενο των Φορολογικών στοιχείων Διακίνησης
(Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών)
- Τι νοούνται πλήρη στοιχεία συμβαλλομένων.
- Πότε εκδίδονται τα Τιμολόγια
- Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
- Πιστωτικά τιμολόγια – Πιστωτικά έκπτωσης επί τζίρου
- Τιμολόγιο Επιστροφής.
- Εξαιρέσεις από την έκδοση Τιμολογίων.
- Προθεσμία έκδοσης Τιμολογίων με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ
- Ακυρωτικά στοιχεία πότε εκδίδονται - λίστα
- Απόδειξη Λιανικής Πώλησης αγαθών και Υπηρεσιών .
- Περιεχόμενο ΑΛΠ και ΑΠΥ
- Χρόνος έκδοσης ΑΛΠ & ΑΠΥ
- Τιμολόγια Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων
- Τιμολόγηση εξαγωγών διαδικασία - υποχρεώσεις
- Τιμολόγιο Αγοράς επί αρνήσεως ή ανακριβούς έκδοσης ή αγοράς αγαθών από μη υπόχρεους.
- Τιμολόγιο επαναλαμβανόμενων Πωλήσεων.
- Τιμολόγια επιδοτήσεων - Οικονομικών ενισχύσεων
- Τιμολόγηση Δημοσίου –ΝΠΔΔ.
- Τριγωνικές –Τετραγωνικές Παραδόσεις Αγαθών.
- Διακίνησης αγαθών που δεν παραλαμβάνονται από τους Πελάτες τους.
- Σημασία του σκοπού στα στοιχεία διακίνησης.
- Συνένωση φορολογικών στοιχείων διακίνησης μα άλλα φορολογικά στοιχεία.
- Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής .
- Σε ποιες περιπτώσεις δεν εκδίδεται δελτίο Αποστολής.
- Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η κατ’ ειδικό τρόπο έκδοση των Δελτίων Αποστολής.
- Σε ποιες περιπτώσεις εκδίδουμε Τιμολόγιο .
- Λογιστικός & Φορολογικός Χειρισμός ¨Θεραπεία ¨ σε ελλείμματα πλεονάσματα αποθήκης
- Μέθοδοι απογραφής ( μέσης τιμής F.I.F.O, κλπ)
- Πώς η απογραφή επιδρά καθοριστικά στα αποτελέσματα ¨αύξηση ή μείωση κερδοφορίας¨ της επιχείρησης.
- Ποια επαγγέλματα δεν υποχρεούνται σε απογραφή από 01/01/2015
- Τεχνικές απογραφής σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.

Β ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - Αποθήκευση: Μία σημαντική επιχειρηματική λειτουργία
- Διαδικασίες αποθήκευσης
- Επιλογή τρόπου αποθήκευσης
- Επιλογή τοποθεσίας αποθήκης
- Αρχιτεκτονική σχεδίαση αποθήκης και βασική χωροθέτηση
- Χωροταξία αποθήκης και λεπτομερή χωροθέτηση
- Επιλογή φιλοσοφίας αποθήκευσης
- Επιλογή μοναδιαίου φορτίου
- Προετοιμασία & Αποστολή των παραγγελιών
- Παραλαβή υλικών
- Επιλογή συστημάτων αποθήκευσης
- Ειδικά συστήματα αποθήκευσης
- Επιλογή συστημάτων ενδοδιακίνησης
- Σχεδιασμός ρόλων και αρμοδιοτήτων
- Τεχνολογίες και Πληροφοριακά Συστήματα Αποθηκών
- Η τεχνολογία του γραμμωτού κώδικα (Barcode)
- Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποθηκών
- Σχεδιασμός διαδικασιών με τη χρήση τεχνολογιών
- Αναφορές αποθήκης
- Λοιπές εργασίες
- Μείωση κόστους διανομής, τεχνικές και πρακτικές:
- Πρακτικοί κανόνες δρομολόγησης
- Αύξηση της πληρότητας φορτίου του οχήματος
- Ανασχεδιασμός δικτύου - δρομολογίου, προϋποθέσεις
- Αξιολόγηση δικτύου - παρακολούθηση του έργου της διανομής
- Αξιολόγηση οδηγού
- Τεχνικές και συστήματα

Γ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- Εξοπλισμός αποθήκευσης & διακίνησης
- Σήμανση θέσεων & ανταλλακτικών
- Αρχές για κωδικοποίηση
- Μηχανογράφηση αποθήκης
- Γραμμικοί κώδικες
- Συστήματα παραγγελιών προς προμηθευτές
- Ασφάλεια αποθήκης

Συμπεριλαμβάνονται ασκήσεις εφαρμογής και Case Studies επίλυσης προβλημάτων οργάνωσης της αποθήκης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τρόπος παρακολούθησης
Mέσω Βιντεοσκοπημένης λήψης σε ποιότητα High Definition, η οποία περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο όπως βιντεοσκοπήθηκε κατά τη διενέργεια του προγράμματος, τις διαφάνειες και λοιπές σημειώσεις που προβλήθηκαν κατά τη διάρκειά του καθώς και το έντυπο υλικό που διανεμήθηκε στους διά ζώσης συμμετέχοντες. Πρόκειται για καινοτόμο τρόπο μελέτης -απόκτησης γνώσης όπου με την καθοδήγηση εισηγητών ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί συγκεκριμένα εκπαιδευτικά μονοπάτια (learning paths) προκειμένου να καλύψει την προβλεπόμενη ύλη.
Ο εκπαιδευόμενος μελετά μόνος του το ψηφιακό ή έντυπο εκπαιδευτικό υλικό 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 7 ημέρες την εβδομάδα με το δικό του ρυθμό.

Επιπλέον έχει τη δυνατότητα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες να λάβει εκπαιδευτική στήριξη από τον εισηγητή του με τρεις τρόπους (εξαρτάται από το εκάστοτε εκπαιδευτικό αντικείμενο):
1.) Mε συναντήσεις - εκπαιδευτικές συνεδρίες στους χώρους μας
2.) Mε ζωντανές συνεδρίες τηλεκπαίδευσης από το χώρο σας (μέσα από την πλατφόρμα e-learning Power Tax Training)
3.) Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή/και τηλεφώνου
Απευθύνεται σε υποψηφίους σπουδαστές που λόγω πίεσης χρόνου δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα με εισηγητές (σε αίθουσες ή εξ' αποστάσεως).

Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

• Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2017.
• Δικαίωμα παρακολούθησης του συγκεκριμένου σεμιναρίου εφ’ όρου καριέρας. Σε όλους τους σπουδαστές μας που έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο δίνεται η δυνατότητα να το παρακολουθήσουν για μια φορά ακόμα ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
• Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
• Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 6 φυλλάδια, περίπου 350 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
• Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
• Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
• Δωρεάν χορήγηση του "ERP" της Softone για ένα χρόνο σε όλους τους αποφοίτους μας μέσω της τεχνολογίας SAAS. Το πρόγραμμα πιστοποιείται από την Softone.
• Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας