E-Learning:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Γ2)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Power Tax Training
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
07/02/2020
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
06/03/2020
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
17/04/2020
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
08/05/2020

ΣΚΟΠΟΣ

Οι στόχοι του προγράμματος είναι :
• Το σεμινάριο σκοπό έχει να εισάγει τους Λογιστές και τα Στελέχη των Λογιστηρίων στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/24-11-2014) με αναλυτικά παραδείγματα λογιστικών εγγραφών για κάθε περίπτωση που αναφέρεται σε κάθε άρθρο.
• Επίσης θα παρουσιαστούν με απλό και κατανοητό τρόπο οι περίπλοκοι ορισμοί του νόμου και θα εξηγηθούν με σαφήνεια οι λογαριασμοί των νέων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
• Θα διατεθεί αρχείο στο οποίο αντιστοιχούνται οι λογαριασμοί του Ε.Γ.Λ.Σ με τους λογαριασμούς των Ε.Λ.Π.
• θα παρουσιαστεί συγκριτικός πίνακας των διατάξεων που ίσχυαν σε σχέση με τις αλλαγές που έχουν επέλθει.
• Επίσης θα γίνει ειδική αναφορά στην τεχνική μετάβασης από το Ε.Γ.Λ.Σ. στα Ε.Λ.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

A΄- ENOTHTA
Ανάλυση των άρθρων 1 – 15 σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1003/31-12-2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
• Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής
Νομικά και φυσικά πρόσωπα που εφαρμόζουν τον νόμο, ποιοι δεν είναι υπόχρεοι.
• Άρθρο 2 :Καθορισμός του μεγέθους των οντοτήτων
Κριτήρια διαχωρισμού, κατηγορία ένταξης εξαιρέσεων οντοτήτων, υπολογισμός μέσου όρου απασχολουμένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
• Άρθρο 3 : Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία
Ανάλυση λογιστικής – φορολογικής βάσης, ενδεικτικά παραδείγματα λογιστικών αρχείων.
• Άρθρο 4 : Άλλα λογιστικά αρχεία
Αρχεία που τηρούν οι οντότητες, έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού αποθεμάτων.
• Άρθρο 5 : Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
Τρόποι έκδοσης των στοιχείων και εξασφάλιση της αξιοπιστίας τους, πότε δεν απαιτείται η έκδοση στοιχείου, παραλαβή εμπορευμάτων χωρίς στοιχείο.
• Άρθρο 6: Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
Χρονικά όρια καταχώρησης λογιστικής και φορολογικής βάσης, τεκμηρίωση ποσότητας απογραφής.
• Άρθρο 7 : Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
Χρονικό διάστημα και τρόποι διαφύλαξης στοιχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
• Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης
Ποιο στοιχείο θεωρείται τιμολόγιο, ποιος το εκδίδει.
• Άρθρο 9 : Περιεχόμενο τιμολογίου
Τι περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εξαιρέσεις τιμολογίων, αντίστροφη επιβάρυνση, αυτοτιμολόγηση.
• Άρθρο 10: Απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο
Προϋποθέσεις έκδοσής του, χρονικό περιθώριο έκδοσης.
• Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
Γένεση υποχρέωσης έκδοσης τιμολογίου, προθεσμία έκδοσής του, ανάλυση έκδοσης τιμολογίου σε συνεχιζόμενη υπηρεσία.
• Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
Ποιες οντότητες εκδίδουν Α.Λ.Σ. μέσω Φ.Η.Μ., με ποιες προϋποθέσεις (ΠΟΛ. 1002/31-12-2014).
• Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
Χρονικό περιθώριο έκδοσης Α.Λ.Σ.
• Άρθρο 14: Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο
Τι είναι, τρόπος έκδοσης του.
• Άρθρο 15: Αυθεντικότητα τιμολογίου
Πώς διασφαλίζεται, προϋποθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 -ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
• Άρθρο 16: Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Ποιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσουν οι οντότητες, ανάλυση κονδυλίων που περιλαμβάνονται σε αυτές.
• Άρθρο 17: Γενικές αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Θεμελιώδεις αρχές σύνταξης των καταστάσεων και ανάλυσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
• Άρθρο 18: Ενσώματα και Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Ποια θεωρούνται ενσώματα, αναγνώριση, κόστος ιδιοπαραγόμενων παγίων, απομείωση, ανακτήσιμη αξία, μισθώσεις (λειτουργική, χρηματοδοτική, sale and leaseback).
• Άρθρο 19: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Αρχική και μεταγενέστερη αναγνώριση έντοκων και μη έντοκων χρηματοοικονομικών στοιχείων.
• Άρθρο 20: Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών
Αρχική και μεταγενέστερη αναγνώριση, Καθαρή Ρευστοποιήσιμη Αξία, αποτίμηση στο τέλος του έτους με F.I.F.O. και Μέσο Σταθμικό Όρο.
• Άρθρο 21: Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία
Αρχική και μεταγενέστερη αναγνώριση.
• Άρθρο 22: Υποχρεώσεις
Αρχική και μεταγενέστερη αναγνώριση υποχρεώσεων. Προβλέψεις (και μέθοδος αναγνώρισή τους) για εκκρεμοδικίες, δοσμένες εγγυήσεις, αποκατάσταση περιβάλλοντος και διαφορές φορολογικού ελέγχου.
• Άρθρο 23: Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι
Αναγνώριση επιδοτήσεων παγίων και εργοδοτικών εισφορών, Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση και απαίτηση, προσωρινές φορολογητέες και εκπεστέες διαφορές.
• Άρθρο 24: Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
Αναγνώριση θετικών διαφορών και ζημιών στην εύλογης αξία, αποσβέσεις, μεταφορά θετικών διαφορών στα κέρδη, αναγνώριση επενδυτικών ακινήτων, αναγνώριση εμπορευμάτων, αναγνώριση παραγώγων για αντιστάθμιση.
• Άρθρο 25: Στοιχεία της Κατάστασης Αποτελεσμάτων
Aναλυτική παρουσίασή των κονδυλίων που θεωρούνται έξοδα, πώς αναγνωρίζονται τα έσοδα.
• Άρθρο 26: Στοιχεία της Καθαρής Θέσης
Αναλυτική παρουσίαση των κονδυλίων που περιλαμβάνονται.
• Άρθρο 27: Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
Αρχική και μεταγενέστερη αναγνώρισή τους, αναγνώριση συναλλαγματικών διαφορών.
• Άρθρο 28: Μεταβολές λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών
Πότε αναγνωρίζονται, πώς και που απεικονίζονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
• Άρθρο 29:Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Αρχές και πληροφορίες που περιλαμβάνονται, αναφορά λογιστικών πολιτικών, παρεκκλίσεις, απαιτούμενοι πίνακες, αναφορά σημαντικών γεγονότων, τεκμηρίωση κονδυλίων εύλογης αξίας, αναφορά υποχρεώσεων, ενδοομιλικές συναλλαγές.
• Άρθρο 30: Απλοποιήσεις και απαλλαγές
Άρθρα αυτού του νόμου που τηρεί υποχρεωτικά κάθε κατηγορία οντότητας, ειδικές απλοποιήσεις και απαλλαγές (ΠΟΛ. 1007/9-1-2015).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
• Άρθρα 31 – 36: Συνοπτική αναφορά των κανόνων που διέπουν την ενοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
• Άρθρο 37: Πρώτη εφαρμογή
Κανόνες πρώτης εφαρμογής και τεχνική μετάβασης από το Ε.Γ.Λ.Σ. στα Ε.Λ.Π.
• Άρθρο 38: Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις
Παρουσίαση των διατάξεων που παύουν να ισχύουν καθώς και αυτών που τροποποιούνται, καθορισμός ορίων για έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές.
• Άρθρο 39: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων
Απαλλαγές, όριο τίτλου κτήσης.
• Άρθρο 40: Μεταβατικές διατάξεις
Φορολογικοί ηλεκτρικοί μηχανισμοί (Φ.Η.Μ.)
• Άρθρο 41: Περί τουριστικών καταλυμάτων
• Άρθρο 44: Έναρξη ισχύος

Β΄- ENOTHTA
ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ε.Λ.Π.
1. Υπόχρεοι σε σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων
2. Ροή προετοιμασίας των Οικονομικών καταστάσεων
3. Πρακτικά παραδείγματα με ανάλυση όλων των << σημείων κλειδιών>>.
4. Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις

Σημειώνουμε ότι στη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα συμμετέχουν επί συγκεκριμένων πρακτικών & θεωρητικών θεμάτων του σεμιναρίου (case study), επίσης θα τους ανατίθενται από τους εισηγητές μελέτες περιπτώσεων για καλύτερη αφομοίωση των ενοτήτων του προγράμματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τρόπος παρακολούθησης
Mέσω Βιντεοσκοπημένης λήψης σε ποιότητα High Definition, η οποία περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο όπως βιντεοσκοπήθηκε κατά τη διενέργεια του προγράμματος, τις διαφάνειες και λοιπές σημειώσεις που προβλήθηκαν κατά τη διάρκειά του καθώς και το έντυπο υλικό που διανεμήθηκε στους διά ζώσης συμμετέχοντες. Πρόκειται για καινοτόμο τρόπο μελέτης -απόκτησης γνώσης όπου με την καθοδήγηση εισηγητών ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί συγκεκριμένα εκπαιδευτικά μονοπάτια (learning paths) προκειμένου να καλύψει την προβλεπόμενη ύλη.
Ο εκπαιδευόμενος μελετά μόνος του το ψηφιακό ή έντυπο εκπαιδευτικό υλικό 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 7 ημέρες την εβδομάδα με το δικό του ρυθμό.

Επιπλέον έχει τη δυνατότητα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες να λάβει εκπαιδευτική στήριξη από τον εισηγητή του με τρεις τρόπους (εξαρτάται από το εκάστοτε εκπαιδευτικό αντικείμενο):
1.) Mε συναντήσεις - εκπαιδευτικές συνεδρίες στους χώρους μας
2.) Mε ζωντανές συνεδρίες τηλεκπαίδευσης από το χώρο σας (μέσα από την πλατφόρμα e-learning Power Tax Training)
3.) Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή/και τηλεφώνου
Απευθύνεται σε υποψηφίους σπουδαστές που λόγω πίεσης χρόνου δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα με εισηγητές (σε αίθουσες ή εξ' αποστάσεως).

Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

• Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2017.
• Δικαίωμα παρακολούθησης του συγκεκριμένου σεμιναρίου εφ’ όρου καριέρας. Σε όλους τους σπουδαστές μας που έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο δίνεται η δυνατότητα να το παρακολουθήσουν για μια φορά ακόμα ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
• Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
• Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 5 φυλλάδια, περίπου 300 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
• Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
• Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
• Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας