Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Επισιτιστικό Τμήμα (F&B)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
HELLAS NETWORK
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
30 ώρες

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να αναπτύξουν ορισμένες βασικές δεξιότητες στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας και επίσης να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να εργάζονται σε ομάδες και να κατανοούν τις αρχές της εφαρμοσμένης διοίκησης.

Στόχος του προγράμματος δεν είναι να διδάξει συνταγές και ουσιαστική πρακτική στη μαζική παραγωγή φαγητών (αν και αυτά εμπεριέχονται ως απαραίτητα συστατικά στην ολοκληρωμένη μάθηση), αλλά τον καθορισμό των προτύπων, των αρχών και των τεχνικών που απαιτούνται για αποτελεσματική διοίκηση στα τμήματα μαζικής παραγωγής.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων για όλα τα στελέχη των παραπάνω επιχειρήσεων, είτε είναι ιδιοκτήτες, είτε διευθυντές τμημάτων, ή υπάλληλοι των αντίστοιχων τμημάτων. Επίσης το πρόγραμμα είναι απαραίτητο για τους σπουδαστές των σχολών τουριστικών επαγγελμάτων και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τέλος, το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται γενικότερα με τα θέματα του Food & Beverage Management στις επισιτιστικές επιχειρήσεις και Ξενοδοχεία.

Περιγραφή σεμιναρίου

Οι επισιτιστικές επιχειρήσεις ως ανεξάρτητες μονάδες και τα επισιτιστικά τμήματα Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, αποτελούν σήμερα σημαντικό οικονομικό κλάδο της Τουριστικής Βιομηχανίας. Οι επισιτιστικές, όπως και οι λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις, είναι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με σημαντικές ιδιαιτερότητες και η επιτυχία τους εξαρτάται από το πόσο αποτελεσματικά διοικούνται. Ιδιαίτερα σήμερα, με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό και τις νέες τάσεις και εξελίξεις που παρατηρούνται σε διεθνές επίπεδο, η ανάγκη για στελέχη που έχουν σπουδάσει διοίκηση αυτών των επιχειρήσεων, γίνεται συνεχώς πιο επιτακτική.
Η διοίκηση των επισιτιστικών επιχειρήσεων ή η διεύθυνση επισιτιστικών τμημάτων μιας Ξενοδοχειακής επιχείρησης, ασχολείται με τη διοίκηση των λειτουργιών και των υπηρεσιών που σχετίζονται με την παραγωγή και κατανάλωση των φαγητών και ποτών. Ο όρος που χρησιμοποιείται διεθνώς για να περιγράψει την παραπάνω λειτουργία, αλλά ταυτίζεται περισσότερο με τη διοίκηση των επισιτιστικών τμημάτων Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, είναι "Food & Beverage Management".
Οι δραστηριότητες του Food & Beverage Management επεκτείνονται:
• Τόσο στον Ιδιωτικό, όσο και στο Δημόσιο τομέα.
• Από αυστηρά εμπορικές επιχειρήσεις μέχρι κοινωφελή ιδρύματα.
• Σε περιπτώσεις όπου η αγορά είναι καθορισμένη με σαφήνεια, όπως: Νοσοκομεία, Σχολεία κ.ά.
• Σε περιπτώσεις όπου η αγορά είναι ανοικτή στο ευρύ κοινό, όπως: εστιατόρια γρήγορης εστίασης κ.ά. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ Επισιτιστικό Τμήμα - Food & Beverage Management (30 ώρες):
• Εισαγωγή στη Διοίκηση Επισιτιστικών επιχειρήσεων (Food & Beverage Management).
• Η δομή των επισιτιστικών επιχειρήσεων
• Αρχές σχεδιασμού χώρων και εγκαταστάσεων μαζικής παραγωγής φαγητών
• Προσδιορισμός και επιλογή εξοπλισμού
• Συστήματα παραγωγής φαγητών
• Σύνθεση Menu
• Διοίκηση ανθρώπινων πόρων στις επισιτιστικές επιχειρήσεις
• Δεοντολογία & Συμπεριφορά στις επισιτιστικές επιχειρήσεις
• Προγραμματισμός μαζικής παραγωγής φαγητών
• Κοστολόγηση τροφίμων
• Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στις επισιτιστικές επιχειρήσεις
• Τάσεις και εξελίξεις στη διατροφή
• Μελέτη για τη λειτουργία εστιατορίου και μπαρ Ξενοδοχειακής Μονάδας.
• Προμήθειες - Εμπορευματογνωσία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων.

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

 

Πληροφορίες συμμετοχής

Παρακολούθηση
Μέσω πλατφόρμας e-learning.

Διάρκεια: 30 ώρες
Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο: 10.00-14.00
Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ1 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Προώθηση Βιογραφικού σε Τουριστικές, Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις & Επισιτιστικούς χώρους.

Κόστος Συμμετοχής

395€

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.