E-Learning:
Πωλήσεις & Marketing

Certified E-commerce Consultant (CEC)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Computer Start
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
16/10/2019
25 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
13/11/2019
25 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
11/12/2019
25 ώρες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε όλους όσους επιθυμούν και θέλουν να κατανοήσουν το νέο περιβάλλον και τις δυνατότητες που τους δίνει η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα καθώς και σε Διευθυντές ή άτομα που ασκούν διοίκηση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται «ηλεκτρονικά» και πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν τις σωστές στρατηγικές αποφάσεις όταν απαιτηθεί. Επίσης, σε Στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να συμμετέχουν ενεργά σε έργα εισαγωγής τεχνολογιών ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και σε άτομα που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου ως σύμβουλοι ανάπτυξης ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας

ΣΚΟΠΟΣ

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι: Οι σπουδαστές να είναι σε θέση να πραγματοποιούν το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση της πολιτικής για την ασφάλεια του δικτυακού τόπου και των δεδομένων που μεταφέρονται. Να επιλέγει συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών που υποστηρίζει ο δικτυακός τόπος. Να εποπτεύει την ομάδας ανάπτυξης του δικτυακού τόπου. Να ενημερώνει και να διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο. Να αξιολογεί τη λειτουργία του δικτυακού τόπου και να επιλέγει τα κανάλια προώθησης. Τέλος να προσαρμόζει τις πολιτικές του δικτυακού τόπου στην τρέχουσα νομοθεσία.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι: οι σπουδαστές να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος. Να είναι σε θέση να προσαρμόσουν τα προσόντα στις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος. Να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες και μια νέα επαγγελματική - εργασιακή ταυτότητα που θα τους επιτρέψει να ενταχθούν στις νέες εργασιακές ανάγκες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce) αποτελεί ένα νέο τρόπο εξυπηρέτησης πελατών, είναι μία σύγχρονη μέθοδο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών με ταχύτατη εξέλιξη στον χώρο του διαδικτύου.
Το επάγγελμα του Συμβούλου ηλεκτρονικού εμπορίου είναι σχετικά καινούργιο, καθώς η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου άρχισε να προβάλλεται στις διεθνείς αγορές τη δεκαετία του ’90. Στην εποχή της ευρυζωνικότητας που διανύουμε, γίνεται φανερό πως η εξοικείωση και η ενημέρωση για τις νέες τεχνολογίες, καθώς και το πνεύμα συνεργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης, είναι βασικά στοιχεία για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος του Συμβούλου Ηλεκτρονικού Εμπορίου.Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι αρκετά ευοίωνες, αφού οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτά ο Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Commerce) είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και επίκαιρες, ενώ παράλληλα βρίσκουν ποικίλες εφαρμογές σε εταιρείες και επιχειρήσεις με σχετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce): Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα σύστημα εμπορικών συναλλαγών αγοράς και πώλησης εμπορευμάτων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει διάφορους τομείς της τεχνολογίας όπως: e-mail, διαχείριση εταιρικού περιεχομένου, συστήματα ανταλλαγής προσωπικών μηνυμάτων, newsgroups, ψηφιακές αγορές και παρακολούθηση παράδοσης προϊόντων, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, διεθνή ή εθνικά ηλεκτρονικά συστήματα συναλλαγών, ηλεκτρονικό καλάθι και ηλεκτρονικά εισιτήρια. Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό online συναλλαγών γίνονται για απόκτηση πρόσβασης σε επιπλέον χαρακτηριστικά μίας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος.

Θεματικές ενότητες:
1. Διαδίκτυο και επιχειρηματικότητα
2. Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο
3. Μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου
4. Ασφάλεια και κρυπτογράφηση
5. Συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών
6.Κατασκευή Ιστοσελίδων
7. Στρατηγικές προώθησης της ηλεκτρονικής παρουσίας
8. Αξιολόγηση παρουσίας
9. Νομικές πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
• Διάρκεια: 25 ώρες
• Επαγγελματική εκπαίδευση
• ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ώρες πρακτικής εξάσκησης στους χώρους της COMPUTER START πάντα με την επίβλεψη του καθηγητή

Πιστοποίηση
1. Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας - Κε.Δι.Βι.Μ 1 COMPUTER START(Η Βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας)
2. Πιστοποίηση από το Τεχνοβλαστό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετά από εξετάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πάνω στο αντικείμενο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας