Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Πιστοποιημένος Υπάλληλος Γραφείου – Certified Front Office Assistant

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο Πιστοποιημένος Υπάλληλος Γραφείου απευθύνεται σε Αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Αποφοίτους Λυκείου με προϋπηρεσία ή χωρίς προϋπηρεσία που θέλουν να εφοδιάσουν το βιογραφικό τους, και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Σκοπός

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι: Οι σπουδαστές να εκπαιδευτούν σε επαγγελματικό επίπεδο στα θέματα που αφορούν την λειτουργία του Γραφείου, και να εφοδιαστούν με απαιτούμενες γνώσεις και τεχνικές έτσι ώστε να αυξήσουν αποτελεσματικά τις προοπτικές ανεύρεσης εργασίας σε θέση Γραμματειακής Υποστήριξης ή ως Υπάλληλοι Γραφείου.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να διασφαλίσουν το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο χώρο του γραφείου και της υποδοχής προκειμένου να εργαστούν σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις. Στόχος είναι να αποκτήσουν την ικανότητα & τη δεξιότητα που απαιτεί η θέση στο χώρο εργασίας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το Σεμινάριο Πιστοποιημένος Υπάλληλος Γραφείου (Certified Front Office Assistant) απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις & εξειδίκευση επάνω σε θέματα Γραφείου. Επίσης, σε όσους επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να προωθήσουν την καριέρα τους και να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις της αγοράς. Τέλος, απευθύνεται σε όλους όσοι σκοπεύουν να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό.

Θεματικές Ενότητες
1. Οργάνωση & Διαχείριση Γραφείου
2. Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου
3. Ηλεκτρονική Δακτυλογραφία (τυφλό σύστημα Ελληνικού - Αγγλικού πληκτρολογίου)
4. Εξυπηρέτηση Πελατών
5. Τηλεφωνική Επικοινωνία
6. Διαχείριση Παραπόνων

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια 48 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης: Εξ αποστάσεως ή Διά ζώσης
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το StartLearn, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, με την αδειοδότηση της Γενική Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, του Υπουργείου Παιδείας.

***H Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση

  1. Πιστοποιημένος Υπάλληλος Γραφείου (Certified Front Office Assistant)
  2. Τυφλό Σύστημα Δακτυλογραφίας (Ελληνικό - Αγγλικό – Αριθμητικό πληκτρολόγιο) - Blind Typing System

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.