Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Κ.Φ.Α.Σ – Φ.Π.Α.

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
15 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε:  Απευθύνεται σε τελειόφοιτους και σε απόφοιτους Οικονομικών σχολών (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ.) σε βοηθούς λογιστές που απασχολούνται σε λογιστικά-φοροτεχνικά γραφεία και σε στελέχη τμήματος Λογιστηρίων εταιριών.

Σκοπός

Ο σκοπός και ο στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες γνώσεις αναφορικά με την ανάλυση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) σε συνδυασμό με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων των πιο πρόσφατων διατάξεων. Οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να αναλύουν όρους όπως ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και καθοδηγούνται στην ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων λογιστικών εντύπων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το επάγγελμα του Ειδικού Φοροτεχνικού Γραφείου τα τελευταία χρόνια έχει γίνει περιζήτητο. Οι συχνές μεταβολές της φορολογικής νομοθεσίας για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα καθιστούν τον Φοροτεχνικό απαραίτητο σύμβουλο κάθε επιχείρησης και οργανισμού. Αναλύονται οι Αρχές που διέπουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, τεχνικές διαχείρισης του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων – Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.).

Θεματικές Ενότητες
1. Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο
2. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων ή Κώδικας Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)
3. Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια: 15 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης: Εξ αποστάσεως ή Διά ζώσης
  • Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Κ.Φ.Α.Σ – Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Φ.Π.Α. - Transaction Tax Reporting Code - VAT

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.