Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Ανάλυση και Ερμηνεία Ισολογισμών

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Abpm
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
27/03/2024
09:30 - 17:00

Εισηγητής

Μπακάλης Βασίλης

Οικονομολόγος. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες και ομίλους διαφόρων κλάδων μεταξύ των οποίων και πολυεθνικές (πχ Lafarge). Διαθέτει άνω των 20 ετών εμπειρία ως Σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας πραγματοποιήσει πληθώρα Χρηματοοικονομικών Έργων (Κοστολόγησης Βιομηχανικών Προϊόντων, Διοικητικής Λογιστικής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συστημάτων Αναφορών, Αξιολόγησης επενδύσεων, Αποτίμησης επιχειρήσεων κλπ) ενώ διαθέτει και μεγάλη εμπειρία ως Εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σκοπός

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τους Δείκτες και να κάνουν συγκριτική Αξιολόγηση με τον κλάδο και ιδιαίτερα με τον Ανταγωνισμό
 • Θα έχουν στη διάθεση τους εφαρμογή σε Excel για τον αυτόματο Υπολογισμό των Δεικτών
 • Θα εντοπίζουν εύκολα πιθανές ατασθαλίες ή σκόπιμες νοθεύσεις των Οικονομικών αποτελεσμάτων
 • Θα αναγνωρίζουν Κινδύνους μέσω των Αριθμοδεικτών και θα λαμβάνουν έγκαιρα μέτρα
 • Μέσω των Ταμειακών Ροών θα μπορούν να εκτιμούν τους Κινδύνους της Επιχείρησης
 • Θα μπορούν να εκτιμούν Κινήσεις των Ανταγωνιστών με βάση τη ρευστότητά τους και τις πιστωτικές πρακτικές των Προμηθευτών
 • Θα είναι σε θέση να εξάγουν έγκαιρα συμπεράσματα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Επιχείρησης
 • Θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν το απαιτούμενο Κεφάλαιο Κίνησης όταν στοχοθετεί η Επιχείρηση αύξηση Πωλήσεων

Περιγραφή σεμιναρίου

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

Το Σεμινάριο αυτό παρουσιάζει μια πρακτική προσέγγιση στην Ανάλυση και στην Ερμηνεία των Ισολογισμών & Λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων με τη χρήση των Αριθμοδεικτών. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τον τρόπο κατάρτισης των Ισολογισμών και με βασικές έννοιες όπως: EBIDTA, Ρευστότητα, 'Άνοιγμα στην Αγορά, Καθαρή Θέση Επιχείρησης, Κεφάλαιο Κίνησης, Δείκτες Αποδοτικότητας καθώς και με τους κυριότερους Αριθμοδείκτες, αλλά και την ακριβή ερμηνεία τους.

Έτσι θα είναι σε θέση να εντοπίζουν σημεία που εγκυμονούν Κινδύνους για το μέλλον, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα απαιτούμενα μέτρα πριν εκδηλωθεί η κρίση.

Θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό 7 παραδείγματα Ισολογισμών όπου θα συζητηθούν αναλυτικά τα κρίσιμα σημεία και τα προβλήματα που παρουσιάζουν, ως αντιπροσωπευτικό Δείγμα των προβλημάτων που συνήθως παρουσιάζουν οι Ισολογισμοί. Παραδείγματα τέτοιων Αναλύσεων μπορείτε να δείτε εδώ.

Τέλος, θα παρουσιασθούν καταστάσεις Ταμειακών Ροών και εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών προκειμένου να προσδιορισθεί η επίδρασή τους στα αποτελέσματα της Επιχείρησης και οι εκτιμήσεις για τους Κινδύνους που διαφαίνονται.

Οι συμμετέχοντες θα επεξεργασθούν Ασκήσεις με βάση το Εργαλείο Αυτόματου Υπολογισμού Αριθμοδεικτών, στο οποίο εισάγονται τα δεδομένα ενός Ισολογισμού και παράγονται αυτόματα οι τιμές των Αριθμοδεικτών.
Μπορείτε να κατεβάσετε άμεσα το Εργαλείο Αυτόματου Υπολογισμού Αριθμοδεικτών δωρεάν εδώ.
Μεταξύ των Δεικτών παρουσιάζεται και ερμηνεύεται ο Δείκτης Ζ ( Z- score ) που εκτιμά την πιθανότητα κατάρρευσης μιας Επιχείρησης αν δεν ληφθούν μέτρα.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Ποιες είναι οι Οικονομικές Καταστάσεις
 • Παρουσίαση και ανάλυση των στοιχείων που απαρτίζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις
 • Σημαντικές έννοιες και όροι όπως: Contribution Margin, EBITDA, Κεφάλαιο Κίνησης, Ρευστότητα, Κύκλος Μετατροπής Μετρητών, Καθαρή Θέση
 • Αριθμοδείκτες Οικονομικής Απόδοσης
 • Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι Αριθμοδείκτες και ποια η χρησιμότητα τους
 • Μέτρηση Αποδοτικότητας της Επιχείρησης
 • Μέθοδοι Υπολογισμού της Αξίας της Επιχείρησης
 • Κρίσιμα σημεία των Οικονομικών Καταστάσεων που φανερώνουν ατασθαλίες ή λάθη
 • Τι φανερώνει, αλλά και τι δεν αποκαλύπτει η Ανάλυση των Ισολογισμών και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως
 • Ταμειακές Ροές ως Εργαλείο Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων και εντοπισμού Κινδύνων για την Επιχείρηση
 • Παρουσίαση της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή και πως αυτή επηρεάζει την Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων
 • Πώς υπολογίζεται το Κεφάλαιο Κίνησης
 • Ο ρόλος του Δείκτη Ζ για την πρόβλεψη κατάρρευσης μιας Επιχείρησης
 • Η αξιοποίηση του Contribution Margin για τον εντοπισμό ζημιογόνων Προϊόντων ή Υπηρεσιών που πρέπει να καταργηθούν

Το Σεμινάριο γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος του σε μορφή εργαστηρίου (workshop) και η Ανάλυση όλων των παραπάνω γίνεται σε συγκεκριμένους Ισολογισμούς Επιχειρήσεων, ενώ στους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα συγκριτικής Ανάλυσης των αποτελεσμάτων τους με τα αποτελέσματα του κλάδου στον οποίον ανήκουν, χωρίς πρόσθετο Κόστος.

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόπος παρακολούθησης
Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου «Ανάλυση και Ερμηνεία Ισολογισμών»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εργαλείο Ανάλυσης Αυτόματου Υπολογισμού Αριθμοδεικτών
 • Εργαλείο Ανάλυσης Κινδύνων
 • Εργαλείο Εκτίμησης Χρηματοροών
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.