Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV AUSTRIA ACADEMY
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Καμανατζής Ευάγγελος
Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων.
DSPU, Specialist Postgraduate Diploma in Economic and Management Sciences.
Master of Science in Business Economic and Management.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
Εργασία σε πληθώρα εργασιών, σε πολυεθνικές και τοπικές επιχειρήσεις επανδρώνοντας διαφορετικές θέσεις πωλήσεων, επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανώτερης και ανώτατης διοίκησης.
Ενασχόληση με την εκπαίδευση ενηλίκων αδιάκοπα από το 1997, κάτοχος διαπίστευσης ΕΟΠΕΠ.
Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης και νομοθετικών απαιτήσεων, επιθεωρήσεις 2ου-3ου μέρους σε πλήθος επιχειρήσεων-οργανισμών εντός και εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ISO 10002, ISO 50001, ISO 14064 κα.
Επικεφαλής επαληθευτής ETS.

Σε ποιους απευθύνεται

Στελέχη που θέλουν να εκπαιδευτούν προκειμένου να μπορούν να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, αλλά και σε όσους εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εφαρμογή ή στην παρακολούθηση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 17021 και ISO 19011, καθώς και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001 και ISO 19011.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται:

  • οι βασικές αρχές της επιθεώρησης,
  • τα βήματα μιας επιθεώρησης τρίτου μέρους,
  • ο σχεδιασμός, η προετοιμασία, η μεθοδολογία και οι τεχνικές της επιθεώρησης
  • οι τρόποι παρακολούθησης και τήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Επίσης παρουσιάζονται και αναλύονται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου (παράγραφοι 4-10), αλλά και ο τρόπος διενέργειας μιας Επιθεώρησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέχοντες, θα έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές και έννοιες της διαχείρισης ποιότητας, τη διεργασιοκεντρική προσέγγιση στα Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015, τις βασικές αρχές και τεχνικές που διέπουν την επιθεώρηση ΣΔΠ, τον ρόλο και τις υπευθυνότητες ενός Επιθεωρητή, αλλά και το πως διενεργείται σε όλες τις φάσεις της μια εσωτερική επιθεώρηση ΣΔΠ (σχεδιασμός, εκτέλεση, αναφορά, καταγραφή, παρακολούθηση, κλείσιμο).

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αναγνώριση του συμμετέχοντα ως Εσωτερικού Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή με πιστοποίηση Η TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Πληροφορίες συμμετοχής

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 16 ώρες.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή με πιστοποίηση Η TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.