E-Learning:
Οργάνωση & Διοίκηση

Εισαγωγή στις Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες και στο ERP Σύστημα SAP

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης - Τμήμα Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
06/04/2020
1 μήνας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δημήτριος Εμίρης, Καθηγητής Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το παρόν μάθημα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε από τα μαθήματα που αφορούν σε εφαρμογές του SAP, για τα οποία απαιτείται η κάλυψη βασικών εννοιών, λειτουργιών και ορολογίας. Το μάθημα αυτό καλύπτει αυτές τις ανάγκες και απαιτείται η παρακολούθησή του μόνο μία φορά. Το σύστημα SAP χρησιμοποιείται παγκοσμίως (και στην Ελλάδα) από την πλειοψηφία των μεγάλων επιχειρήσεων και επομένως, η γνώση του συστήματος αποτελεί σημαντικό εφόδιο στην αγορά εργασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το μάθημα «Εισαγωγή στις Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες και στο ERP Σύστημα SAP» εισάγει στις αρχές σχεδιασμού, μοντελοποίησης και ανάπτυξης λειτουργικών διεργασιών στη σύγχρονη επιχείρηση. Οι επιχειρησιακές διεργασίες (business processes) αντικατοπτρίζουν τον τρόπο και τη μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών στα διάφορα τμήματα μίας επιχείρησης, και παράλληλα, τη ροή των πληροφοριών που δημιουργούνται ή ανακτώνται κατά τη λειτουργία. Η ενοποίηση των επιχειρησιακών διεργασιών αποτελεί κομβικό στόχο, καθώς δημιουργεί τις συνθήκες για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο κρίσιμων απόψεων λειτουργίας μίας εταιρείας, όπως η τρέχουσα και η προβλεπόμενη ζήτηση, οι δυνατότητες και ο προγραμματισμός παραγωγής, η διαχείριση και αποθήκευση υλικών και προϊόντων, η υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών, η οικονομική διαχείριση, η διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού, κλπ. Στο σύγχρονο, πολύπλοκο περιβάλλον λειτορυγίας των επιχείρήσεων, τόσο η μοντελοποίηση όσο και η ενοποίηση των διεργασιών, υλοποιείται μέσα από πληροφοριακάσυστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (EnterpriseResource Planning – ERP), εκ των οποίων το SAP είναι ίσως το δημοφιλέστερο παγκοσμίως καθώς χρησιμοποιείται από χιλιάδες επιχειρήσεις, ενώ και στην Ελλάδα οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το SAP. Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα, παρουσιάζονται: (i) οι αρχές μοντελοποίησης και ανάπτυξης επιχειρησιακών διεργασιών, (ii) οι αρχές και η αρχιτεκτονική λειτουργίας συστημάτων ERP, (iii) το περιβάλλον λειτουργίας του συστήματος SAP, και (iv) οι βασικοί μηχανισμοί και τρόποι με τους οποίους το σύστημα SAP διαχειρίζεται τις επιχειρησιακές διεργασίες. Σε όλη την έκταση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι έχουν διαρκή σύνδεση και πρόσβαση στην πλατφόρμα SAP ώστε να μπορούν να εμπεδώνουν το υλικό διδασκαλίας και να εξοικειωθούν με το περιβάλλον λειτουργίας.

Αντικείμενο Παραδοτέο Υλικό
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στις Επιχειρησιακές Διεργασίες – Σχεδιασμός, Μοντελοποίηση και Ανάπτυξη – Διεργασίες Τμημάτων – Ενοποίηση Διεργασιών
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Συστήματα ERP – Χαρακτηριστικά και Εξέλιξη – Βασικές Λειτουργίες Συστημάτων ERP – Υποσυστήματα – Ροή Εμπορευμάτων – Ροή Χρήματος – Μελέτες Περίπτωσης
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Το ERP Σύστημα SAP – Δομή του Συστήματος – Αρχιτεκτονική – Χαρακτηριστικά – Περιβάλλον Λειτουργίας – Master Data – Νέες Τεχνολογίες – Εξελίξεις
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διεργασιών στο SAP – Ενοποίηση Διεργασιών – Βασικές Λειτουργίες – Πλοήγηση – Αναζήτηση – Επιχειρηματική Ευφυΐα

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από:
- Αναλυτικά video χρήσης του προγράμματος με αφήγηση και φωνητικό σχολιασμό
- Οπτικοακουστικό υλικό για κάθε παρουσίαση που περιλαμβάνει τις διαφάνειες παράλληλα με επεξηγηματικό φωνητικό σχολιασμό

Το τελικό διαγώνισμα είναι δομημένο με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θα μπορεί να εκπονηθεί μέσα από Η/Υ συνδεδεμένο με κεντρικό σύστημα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Σημείωση: Τo SAP GUI 7.40 δεν υποστηρίζει τα Windows XP, συνεπώς η εγκατάσταση του λογισμικού SAP δεν είναι εφικτή σε υπολογιστές με λειτουργικό Windows XP.

Παραθέτουμε τα ελάχιστα προαπαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά (υπολογιστή και σύνδεσης internet) για να είναι εφικτή η εγκατάσταση του λογισμικού sap:

Επεξεργαστής από Intel i3 και νεότερος , ταχύτερος ή αντίστοιχος AMD
Μνήμη 4 GB RAM και μεγαλύτερη
Δίσκος 400 – 500 MB (αναλόγως με το τι θα εγκατασταθεί)
Ταχύτητα σύνδεσης Ιντερνετ 2 MBps και μεγαλύτερη
Antivirus

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας