Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Μοριοδοτούμενα (2)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
E-Learning 05/09/2022
Η σημερινή πραγματικότητα, που το κάθε άτομο αλλάζει πολλές φορές αντικείμενο απασχόλησης κατά τη διάρκεια της ζωής του και πρέπει να αποκτά συνεχώς νέες γνώσεις και δεξιότητες, επιβάλλει τη δια βίου μάθηση. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων πρέπει να γνωρίζουν...
Live E-Learning 27/09/2022
Το σεμινάριο στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης, κινητοποίησης ομάδας, διαμόρφωσης υλικού και αποτελεσματικής επικοινωνίας σε κοινό (πελάτες ή συναδέλφους)....
Διοργανωτής: TUV HELLAS