E-Learning: Internet Marketing | Analytics

Κατηγορίες E-Learning

v

Τρόπος Παρακολούθησης

v

Βρέθηκαν 23 Σεμινάρια E-Learning

E-Learning Πλατφόρμα 26/11/2020
O υποψήφιος, με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είναι σε θέση να κατανοεί τις έννοιες του Digital Marketing, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων, των περιορισμών και του σχεδιασμού συγκεκριμένης στρατηγικής....
E-Learning Πλατφόρμα 30/11/2020
Το πρόγραμμα Digital & Social Media Marketing του ΑΚΤΟ, διάρκειας 100 ωρών, εισάγει τους συμμετέχοντες στη φιλοσοφία και στις τεχνικές του ψηφιακού marketing και των social media....
E-Learning Πλατφόρμα 30/11/2020
To σεμινάριο περιλαμβάνει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις που πρέπει να λάβει υπόψη του οποιοσδήποτε δραστηριοποιείται ή σκοπεύει να δημιουργήσει μια ηλεκτρονική επιχείρηση. Θα διδαχθείτε τα βήματα για την σωστή επιλογή πλατφόρμας ...
E-Learning Πλατφόρμα 30/11/2020
Το σεμινάριο ξεδιπλώνει όλες τις πτυχές του email ως ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία του ψηφιακού μίγματος προβολής. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να δημιουργούν καμπάνιες email σε μορφή ιστοσελίδας ......
E-Learning Πλατφόρμα 30/11/2020
To σεμινάριο στοχεύει στην ανάδειξη του σημαντικού ρόλο του video στο πλαίσιο της χρήσης των ψηφιακών εργαλείων προβολής, των βασικών αρχών λειτουργίας του και των ορθών πρακτικών σχεδίασης, ανάπτυξης και προβολής του για την μ...
E-Learning Πλατφόρμα 30/11/2020
Η κατανόηση των βασικών αρχών του ψηφιακού περιεχομένου αποτελεί κεντρικό πυλώνα για την επιτυχία κάθε ενέργειας μάρκετινγκ στο ψηφιακό περιβάλλον. Ο συνδυασμός θεωρίας και πρακτικής εξάσκησης στο σεμινάριο παρέχει ολοκληρωμένη...
Live E-Learning 03/12/2020
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων που παρέχει για δημιουργία και παρακολούθηση μιας διαφημιστικής καμπάνιας η μηχανή αναζήτηση Google με χρήση του Google Adwards καθώς και η δυνατότητα να μετρήσουμε και ...
E-Learning Πλατφόρμα 08/12/2020
Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθουμε πώς φτιάχνουμε πρωτογενές περιεχόμενο για επώνυμα brands ή υπηρεσίες με τέτοιο τρόπο ώστε οι συνεργάτες μας να μένουν ευχαριστημένοι αλλά και οι αναγνώστες/ ακόλουθοί μας να διαβάζουν / παρακολου...
Live E-Learning 10/12/2020
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των social Media και η κατανόηση της χρήσης τους στη προβολή μιας επιχείρησης , την αύξηση των πωλήσεων, την προσέλκυση πελατών, την αύξηση της επισκεψιμότητας του site. Χρησιμοποιώντας ...
Σε αίθουσα διδασκαλίας 14/12/2020
Θα μάθετε πώς να προσεγγίσετε σωστά τον αυξανόμενο πληθυσμό των χρηστών του Διαδικτύου, αποκτώντας την εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται για την εφαρμογή των νέων εργαλείων σχεδιασμού και υλοποίησης της προβολής και της διαφήμ...
E-Learning Πλατφόρμα 14/12/2020
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και η εκπαίδευση στην αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η διαφήμιση μέσω του AdWords της γνωστής Μηχανής Αναζήτησης Google. Ακόμη, ο κάθε υποψήφιος θα μάθει με πο...
E-Learning Πλατφόρμα 14/12/2020
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με το περιβάλλον του Google Analytics. Εκμάθηση του τρόπου παραμετροποίησής του καθώς και δυνατότητα ανάλυση και αξιολόγησης των δεδομένων που καταγράφει. Με το τέλος του σεμιναρίου οι σ...
E-Learning Πλατφόρμα 14/12/2020
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του Pinterest της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο κυριαρχούν οι εικόνες, στατικές και κινούμενες (GIF), ενώ επίσης υποστηρίζεται το βίντ...
E-Learning Πλατφόρμα 14/12/2020
Με τον όρο Digital Marketing εννοούμε τη διαδικασία ανάπτυξης και διαχείρισης σχέσεων με πελάτες μέσα από online δράσεις, ώστε να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές πληροφοριών......
E-Learning Πλατφόρμα 14/12/2020
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει την εξειδικευμένη γνώση προκειμένου να γίνεται στοχευμένη εφαρμογή των νέων εργαλείων σχεδιασμού και υλοποίησης της προβολής και της διαφήμισης της επιχείρησής σας μέσω του Διαδικτύου και ...
E-Learning Πλατφόρμα 14/12/2020
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του Twitter της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει στους χρήστες του να στέλνουν και να διαβάζουν σύντομα μηνύματα, τα οποία ονομάζοντα...
E-Learning Πλατφόρμα 14/12/2020
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει, στο πλαίσιο του Social Media Marketing, τους τρόπους με τους οποίους οι νέες δυνατότητες του YouTube μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν την εμπειρία του καταναλωτή με την πρ...
E-Learning Πλατφόρμα 18/12/2020
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τις σύγχρονες τάσεις του σύγχρονου Digital Marketing που πλέον εστιάζει στο marketing περιεχομένου λόγω της ιδιαίτερης ανάπτυξης sharing και social πλατφορμών επικοινωνίας. Παράλληλα γ...
E-Learning Πλατφόρμα 18/12/2020
Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη κατάρτιση, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο κυρίως τεχνικών, μεθόδων και εργαλείων. Tο πρόγραμμα βασίζεται κυρίως σε case studies, στις πιο σύγχρονες στρατηγικές του digital, social media...
E-Learning Πλατφόρμα 18/12/2020
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προβολή και διαφήμιση της εκάστοτε επιθυμητής ενέργειας κάθε επιχείρησης και οργανισμού με τη χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ...

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας