financial

E-Learning: Χρηματοοικονομικά

Κατηγορίες E-Learning

v

Βρέθηκαν 103 Σεμινάρια E-Learning

E-Learning Πλατφόρμα 15/01/2021
Σκοπός του κύκλου μαθημάτων της χρηματοοικονομικής διοίκησης και διαχείρισης είναι να εισάγει στις βασικές έννοιες, τη θεωρία και τις τεχνικές της χρηματοοικονομικής διοίκησης και της διαχείρισης, που θεωρούνται ως βασικές και ...
E-Learning Πλατφόρμα 12/01/2021
The Course examines all operational aspects of port functions, from financing, legal concerns, and planning through to operations, marketing, competition, equipment, and infrastructure. Designed by lead experts of the industry,...
Live E-Learning 18/12/2020
Η κατανόηση των βασικών οικονομικών εννοιών είναι απαραίτητη και από μη οικονομικά στελέχη καθώς: Όλες οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν καθημερινά οι διοικούντες και τα στελέχη μιας επιχείρησης προϋποθέτουν την ανάλυση οικο...
Live E-Learning 15/12/2020
Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στη μεθοδολογία Αξιολόγησης (Auditing) όλων των Λειτουργιών και των Συστημάτων μίας Επιχείρησης....
E-Learning Πλατφόρμα 30/11/2020
Γενική Λογιστική (διάρκειας 24 ωρών), Ανάλυση των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. και των Ε.Λ.Π., Λογιστικές Εγγραφές Γενικής Λογιστικής, Βασικά θέματα Φ.Π.Α., Βασικά θέματα τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων......
E-Learning Πλατφόρμα 30/11/2020
Tο προτεινόμενο Σεμινάριο θα διεξάγεται σε συμμόρφωση με τις ενωσιακού και εθνικού δικαίου διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης αφορά το Νομοθετικό Πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης σε θέματα λειτο...
E-Learning Πλατφόρμα 30/11/2020
Επιμόρφωση & χορήγηση Πιστοποιητικού σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης που αφορούν στη λειτουργία των Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων. Συμμόρφωση (compliance) των Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων προς τις απαιτήσεις επιμόρφωσης με...
Live E-Learning 24/11/2020
Επανάσταση στις αναδιαρθρώσεις. Νέα ενιαία διαδικασία για κάθε είδους οφειλή, τόσο προληπτικά και σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Λύσεις για κάθε περίπτωση. ...
Live E-Learning 23/11/2020
Επανάσταση στις αναδιαρθρώσεις. Νέα ενιαία διαδικασία για κάθε είδους οφειλή, τόσο προληπτικά και σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Λύσεις για κάθε περίπτωση. ...
Live E-Learning 10/11/2020
Ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαλείο για όσους επιθυμούν να βελτιώσουν ή να ξεκινήσουν τις σπουδές τους στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα), σε ένα πρακτικό και αποτελεσματικό Σεμινάριο...
E-Learning Πλατφόρμα 13/10/2020
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τα χρηματοοικονομικά προϊόντα των αγορών παραγώγων προϊόντων, τους βασικούς κανόνες αποτίμησής τους και τα χαρακτηριστικά τους. Επιπρόσθετα να δείξει τους τρόπους με του...
E-Learning Πλατφόρμα 13/10/2020
Το πρόγραμμα "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" έχει ως σκοπό να περιγράψει και αναλύσει βασικές έννοιες της Οικονομικής επιστήμης, όπως είναι ο τρόπος λήψης οικονομικών αποφάσεων, το κόστος και η παραγωγή, οι βασικοί μηχανισμοί της ...
E-Learning Πλατφόρμα 13/10/2020
Πώς μια έξυπνη ιδέα μετασχηματίζεται σε μια επιτυχημένη επιχείρηση; Είναι η τύχη; η συγκυρία; Η επιμονή; Η δυνατότητα χρηματοδότησης; Σίγουρα δεν υπάρχει μια μόνο απάντηση. Όμως υπάρχουν λεπτομέρειες που αν προσεχθούν μπορούν ν...
E-Learning Πλατφόρμα 13/10/2020
...
E-Learning Πλατφόρμα 13/10/2020
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις μετα-αναλυτικές τεχνικές, όπως αυτές χρησιμοποιούνται στις ιατρικές ή συμπεριφορικές επιστήμες με τη χρήση βιβλιοθηκών της R. Διδάσκονται τρόποι προετοιμασίας και συλλογής μετα-αναλυτικών δεδομέ...
Live E-Learning 27/07/2020
Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται τα βήματα κατάρτισης ενός αξιόπιστου Προϋπολογισμού, που περιλαμβάνουν: Την στοχοθέτηση των Πωλήσεων με τη χρήση μοντέλων Πρόβλεψης, τον Οικονομικό Σχεδιασμό προκειμένου η Επιχείρηση να έχει το...
E-Learning Πλατφόρμα 24/07/2020
Το σεμινάριο παρέχει όλες τις απαραίτητες οικονομικές γνώσεις για κάποιον που δεν είναι οικονομολόγος. Συχνά λάθη & πώς να τα αποφύγετε! ...
Live E-Learning 23/07/2020
Η κατάρτιση των ταμειακών ροών αποτελεί ίσως το σημαντικότερο εργαλείο διαχείρισης μίας επιχείρησης και επιβάλλεται να παρακολουθείται σε τακτική βάση. Το σεμινάριο αυτό έχει τη μορφή workshop, όπου γίνεται χρήση Η/Υ και κατάλλ...
E-Learning Πλατφόρμα 22/06/2020
Στόχος να παρουσιαστούν, όλες οι επιπτώσεις του Covid-19 στην Κατάρτιση και Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων, των απαιτήσεων του κάθε Λογιστικού και Ελεγκτικού Προτύπου με πρακτικά παραδείγματα....
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν : o Εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις και ασκήσεις) ανά εκπαιδευόμενο. o Εξοπλισμένες αίθουσες με ατομικό Η/Υ ανά εκπαιδευόμενο. o Βεβαίωση παρακολούθησης. ...

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας