Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Συντήρηση Εξοπλισμού - Εγκαταστάσεων (2)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
Live E-Learning 27/10/2022
Ιστορικό - Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση (Pressure Equipment Directive). Scope (Πεδίο Εφαρμογής) κ’ εξαιρέσεις. Bασικοί ορισμοί (Definitions). Yποχρεώσεις κατασκευαστών εξοπλισμού υπό πίεση ή άλλων μερών σε σχέση μ...
Διοργανωτής: TUV HELLAS
Live E-Learning 11/11/2022
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές γνώσεις σχετικά με την Εισαγωγή στην νομοθεσία Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Παρουσίαση κυριοτέρων απαιτήσεων νομοθεσίας και ανάλυση υποχρεώσεων...
Διοργανωτής: TUV HELLAS