financial

E-Learning: Χρηματοοικονομικά

Κατηγορίες E-Learning

v

Βρέθηκαν 97 Σεμινάρια E-Learning

E-Learning Πλατφόρμα 17/09/2021
Το Diploma in International Financial Reporting Standards, πλήρως εναρμονισμένο με τις νέες απαιτήσεις, αλλά και τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αποτελεί τον Επαγγελματικό Τίτλο Πιστοποίησης π...
E-Learning Πλατφόρμα 14/09/2021
Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την απόλυτη συμβατότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την καθημερινή εργασιακή πρακτική ...
E-Learning Πλατφόρμα 14/09/2021
Ανατοκισμός. Trading ή investing; Ο Ισολογισμός. Τα Αποτελέσματα Χρήσης και Πίνακας Διανομής Αποτελεσμάτων. Αριθμοδείκτες εκ των Οικονομικών Καταστάσεων. Τα θεμελιώδη της Fundamental και Technical Analysis: ......
E-Learning Πλατφόρμα 10/09/2021
Οι ανάγκες του νέου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος προϋποθέτουν την απόκτηση γνώσεων & πρακτικών εξειδίκευσης που καθιστούν απαραίτητη την προσαρμογή μας σ’ αυτό. Το Diploma in Auditing & Internal Review, σχεδιασμένο αποκλεισ...
Live E-Learning 30/08/2021
Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι πτυχές του Ν.4412/2016, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία από την μέχρι σήμερα εφαρμογή και τα προβλήματα που αυτή έχει αναδείξει, τόσο από Νομική, όσο και από Διαχειριστική πλευρά, σε πρακτ...
Live E-Learning 28/07/2021
Το Σεμινάριο αυτό, είναι ένα εξειδικευμένο Σεμινάριο - Workshop στο οποίο παρουσιάζεται βήμα προς βήμα και με Πρακτικά Παραδείγματα η αποτίμηση της Αξίας μιας Επιχείρησης, ενώ αναλύονται και τα βήματα ολοκλήρωσης μιας Αγοραπωλη...
Live E-Learning 21/07/2021
Η κατανόηση των βασικών Οικονομικών εννοιών είναι απαραίτητη για τη Διοίκηση και τα μη Οικονομικά Στελέχη. Αν δεν γνωρίζουν βασικές Οικονομικές έννοιες, δεν θα είναι σε θέση να κατανοήσουν προς τα πού βαδίζει η Επιχείρηση, πώς ...
Live E-Learning 02/07/2021
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να διδάξει με απλή και συμπυκνωμένη θεώρηση όλο τον κορμό της οικονομικo-επιχειρηματικής σκέψης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Στοχεύει να αυξήσει την ικανότητα των επιχειρηματιών και των στελεχών για σω...
E-Learning Πλατφόρμα 17/06/2021
Δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις η παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου. Το σεμινάριο είναι χρήσιμο, για όποιον προσανατολίζεται στο να επενδύσει στο bitcoin ή και σε όποιο άλλο κρυπτο-νόμισμα....
Live E-Learning 15/06/2021
Πώς διαβάζουμε έναν Ισολογισμό (Balance Sheet) και πώς τα Οικονομικά Αποτελέσματα (P&L); Δείκτες (KPIs) αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων. Πώς τους ερμηνεύουμε; Άμεσα / έμμεσα, σταθερά / μεταβλητά κόστη και η μέθοδος του Νεκρού ...
Live E-Learning 14/06/2021
Σήμερα που οι αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον είναι ραγδαίες και δοκιμάζεται η βιωσιμότητα των οικονομικών μονάδων, είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ, κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το αντικείμενό της, να γνωρί...
E-Learning Πλατφόρμα 07/06/2021
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά των αγορών χρήµατος και οµολόγων, µε έµφαση στα οµόλογα σταθερού κουπονιού. Θα αναλυθούν οι κίνδυνοι που ενσωµατώνονται στα προϊόντα των αγορών αυτών, ο τρόπος τι...
E-Learning Πλατφόρμα 07/06/2021
Το μάθημα έχει ως κύριο στόχο να παρουσιάσει τις βασικές αρχές και τεχνικές αποτιμήσεων επιχειρήσεων (εισηγμένων και μη εισηγμένων στη χρηματιστηριακή αγορά) συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών ιδρυμάτων, οι οποίες χρησιμοποιούν...
E-Learning Πλατφόρμα 07/06/2021
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά και να εξηγήσει τους θεωρητικούς κανόνες που διέπουν τα δάνεια και τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις με απλό και εύληπτο τρόπο. Χρησιμοποιούνται αναλυτικά παραδεί...
E-Learning Πλατφόρμα 07/06/2021
Το μάθημα αυτό παρέχει τα εργαλεία στον σύγχρονο επενδυτή προκειμένου να προβεί σε αναλύσεις και επιλογές μετοχών. Το παρόν μάθημα καλύπτει τις θεωρίες και πρακτικές εφαρμογές της σύνθεσης, διαχείρισης και αξιολόγησης χαρτοφυλα...
E-Learning Πλατφόρμα 07/06/2021
To μάθημα αποσκοπεί στο να ενημερώσει εμπεριστατωμένα αρχάριους αλλά και έμπειρους επαγγελματίες, οικονομικούς διευθυντές, συμβούλους επιχειρήσεων, στελέχη τραπεζών, νομικούς και manager για νέες διαδικασίες προ-πτωχευτικής εξυ...
Live E-Learning 01/06/2021
Επιχείρηση - Βασικές έννοιες (περιβάλλον, καταναλωτής, προσφορά, ζήτηση, στόχοι, οργάνωση). Χρησιμότητα της ανάλυσης των οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης. Ρόλος του διευθυντή οικονομικών......
E-Learning Πλατφόρμα 24/05/2021
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση της μεθοδολογίας και των τεχνικών που ακολουθούνται για την σύνταξη του προϋπολογισμού μιας επιχείρησης, και πως η κάθε λειτουργία και το κάθε τμήμα της, μέσω του προϋπολογισμού, συνεισφ...
Live E-Learning 21/05/2021
Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στα ειδικά θέματα τήρησης της πλατφόρμας Mydata στον Ναυτιλιακό κλάδο. Στον τρόπο τήρησης των ηλεκτρονικών βιβλίων των γραφείων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του Ν27/75......
Live E-Learning 18/05/2021
Στο Σεμινάριο αυτό, παρουσιάζονται τα βήματα κατάρτισης ενός Προϋπολογισμού, από μηδενική βάση. Η στοχοθέτηση των Πωλήσεων γίνεται με βάση σύγχρονων μοντέλων Πρόβλεψης, ενώ οι κωδικοί Κόστους επανεξετάζονται ένας προς έναν αξιο...

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας