financial

E-Learning: Χρηματοοικονομικά

Κατηγορίες E-Learning

v

Βρέθηκαν 103 Σεμινάρια E-Learning

E-Learning Πλατφόρμα 25/05/2020
Οι συμμετέχοντες με την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα οικονομικής και λογιστικής χρήσης του προγράμματος Excel....
E-Learning Πλατφόρμα 14/05/2020
Η απόκτηση γενικών γνώσεων για το Blockchain, για ποιο λόγο χρησιμοποιείται, πως λειτουργεί και γιατί είναι χρήσιμο για τις επιχειρήσεις....
E-Learning Πλατφόρμα 09/05/2020
Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ανάλυση των διατάξεων που επέφεραν σημαντικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Μέσα από την εκτενή ανάλυση όλων των άρθρων......
E-Learning Πλατφόρμα 28/04/2020
Shipping is a capital-intensive industry as well as cyclical. Therefore, Shipping Loans have ...
E-Learning Πλατφόρμα 13/03/2020
Το Diploma in Management Accounting and Costing είναι ο επαγγελματικός τίτλος εξειδίκευσης που εξασφαλίζει στον κάτοχό του το συγκριτικό πλεονέκτημα της εξειδικευμένης γνώσης στον τομέα της Διοικητικής Λογιστικής και Κοστολόγησ...
E-Learning Πλατφόρμα 12/03/2020
Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει μια πρακτική προσέγγιση στην Ανάλυση και στην Ερμηνεία των Ισολογισμών & Λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων με τη χρήση των Αριθμοδεικτών. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τον τρόπο κατάρτισης των Ι...
E-Learning Πλατφόρμα 04/12/2019
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να διδάξει με απλή και συμπυκνωμένη θεώρηση όλο τον κορμό της οικονομικo-επιχειρηματικής σκέψης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Στοχεύει... ...
E-Learning Πλατφόρμα 13/10/2019
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εμβάθυνση κυρίως στον υπολογισμό του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος και του Πληθωρισμού. Δύο έννοιες που κρύβουν πολλές λεπτομέρειες και παγίδες για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Επιδιώκεται, η ανάδε...
E-Learning Πλατφόρμα 16/09/2019
Online Σεμινάριο με θέμα τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των κρυπτονομισμάτων με έμφαση στο Bitcoin. Μάθε Τι είναι τα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και πώς χρησιμοποιούνται. Τι είναι τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και πώς χρησιμ...
E-Learning Πλατφόρμα 03/06/2019
Ο σκοπός των διαλέξεων αυτών είναι διπλός: αφενός στοχεύουµε στο να παρουσιαστεί η βασική θεωρία και η µεθοδολογία των κυριότερων οικονοµετρικών εργαλείων και αφετέρου στην εκπαίδευση των σπουδαστών µέσω της πρακτικής εξάσκησης...
E-Learning Πλατφόρμα 03/06/2019
Κύριο στόχο του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη όλων των πιο πάνω θεμάτων πρακτικά παραδείγματα ώστε η συμπεριφορική θεωρία να αποτελέσει ένα εργαλείο για αποτελεσματική διαχείριση κεφαλαίων....
E-Learning Πλατφόρμα 20/05/2019
Οι Σ.Α.Δ.Φ αφορούν διακρατικές συμφωνίες οι οποίες επιτυγχάνουν την φορολόγηση εισοδήματος ή κεφαλαίου από το ένα μόνο κράτος, ενώ ταυτόχρονα ορίζεται ποιο θα είναι αυτό το κράτος. ...
E-Learning Πλατφόρμα 10/05/2019
Εισαγωγή στο Excel, Bασικές Συναρτήσεις, Συναρτήσεις Λογικής, Ημερομηνίας και Αλληλουχίας Κελιών, Συναρτήσεις Look up και Πίνακες Δεδομένων, Μαθηματικές και Οικονομικές Συναρτήσεις......
E-Learning Πλατφόρμα 10/05/2019
Εισαγωγή στη Λογιστική, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, ο Ισολογισμός, ενεργητικό, παθητικό, ίδια Κεφάλαια, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων με Χρηματοοικονομικούς Δείκτες......
E-Learning Πλατφόρμα 08/05/2019
Ανάλυση και ανάπτυξη της στρατηγικής σημασίας της ύπαρξης του προϋπολογισμού σε μια επιχείρηση. Η έγκαιρη πρόβλεψη αποτρέπει το πρόβλημα πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και είναι πλέον αργά για την επιχείρηση. Τεχνική πρόβλεψ...
E-Learning Πλατφόρμα 08/05/2019
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν μετά το πέρας του σεμιναρίου να κάνουν ανάλυση των στοιχειών οποιοιδήποτε Ισολογισμού καθώς και σύγκριση του με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Κλάδου και θα έχουν μια άρτια γνώση του αντικειμένου....
E-Learning Πλατφόρμα 25/04/2019
Γενικά για την Αποτίμηση, Enterprise Value vs Equity Value & Book Value vs Market Value, Μεθολογία DCF & Κατασκευή του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, Αραιωμένες Μετοχές σε Κυκλοφορία (Diluted Shares Outstanding) κ.ά....
E-Learning Πλατφόρμα 25/04/2019
Βασικές Αρχές για την Κατασκευή του Μοντέλου, η Κατασκευή του Μοντέλου, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, προβλεπόμενοι Ισολογισμοί - Κεφάλαιο Κίνησης, Mακροχρόνιες Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις, Δανειακές Υποχρεώσεις κ.ά....
E-Learning Πλατφόρμα 25/04/2019
Εισαγωγή στην Αποτίμηση με τη Μέθοδο των Συγκρίσιμων Εταιριών (Comparabe Companies Analysis), αποτίμηση με τη Μέθοδο των Συγκρίσιμων Εταιρειών (Βασικά βήματα), καθαρός Δανεισμός (Net Debt), αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία (Shares...
E-Learning Πλατφόρμα 25/04/2019
Βασικές Έννοιες στα Μ&Α’s, Η Λογιστική αντιμετώπιση στο M&A model, Σημαντικές παράμετροι στις Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Κατασκευή του μοντέλου......

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας