13/03/2020

Εναλλακτική υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με «Εξ’ αποστάσεως Παρακολούθηση από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Σεμινάρια

Αγαπητοί συνεργάτες,

H TÜV HELLAS (TÜV NORD), παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αναφορικά με τον κορονοϊό (Covid-19) και συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αλλά και της ελληνικής πολιτείας.

Στα πλαίσια αυτά, ανακοινώνει πλέον ότι τα σεμινάρια που πραγματοποιεί και μέχρι την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, μπορούν να υλοποιούνται και εξ’ αποστάσεως, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η Σύγχρονη Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (E-learning). Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια από οποιοδήποτε σημείο βρίσκονται, μέσω χρήσης Διαδικτύου και τηλεδιάσκεψης.

Αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά τον Εισηγητή και την παρουσίαση του, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις, όπως ακριβώς θα έκαναν και στην περίπτωση της δια ζώσης παρακολούθησης.

Η ύλη και η διάρκεια των σεμιναρίων παραμένει η ίδια και με την ολοκλήρωσή τους,  όλοι οι συμμετέχοντες (είτε με φυσική παρουσία είτε εξ’αποστάσεως), λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Σημειώνεται ότι όλα τα σεμινάρια απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α., μειώνοντας σημαντικά το κόστος συμμετοχής για κάθε ενδιαφερόμενο ή επιχείρηση και το κόστος συμμετοχής μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Ως Φορέας Πιστοποίησης, εγγυόμαστε ότι θα παραμείνουμε αρωγοί σε όλους τους συνεργάτες μας προκειμένου να τους διευκολύνουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό και όσο διαρκεί η ιδιαίτερης αυτή συγκυρία. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών αλλά και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, σε όλους τους χώρους εργασίας του Οργανισμού μας.

Πληροφορίες για Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Διεύθυνση Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (ΤÜV NORD)
Διευθύντρια Εκπαίδευσης: Κονδυλία Κοντογιάννη, Τηλ: 215 2157447, Email: training@tuvhellas.gr
Υπεύθυνη Διεύθυνσης Εκπαίδευσης: Σοφία Γεωργαλή, Τηλ: 215 2157470 Email: sgeorgali@tuv-nord.com
Υπεύθυνη Επικοινωνίας Θεσσαλονίκη: Νίκη Παπαγιάννη, Τηλ: 2310 428498 Email: npapa@tuv-nord.com 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας Κρήτη: Ευαγγελία Κατσαράκη, Τηλ: 2810 391856 Email: ekatsaraki@tuv-nord.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας Ιωάννινα: Βασίλης Συντώσης, Τηλ: 6944 866339 Email: vsidosis@tuv-nord.com 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα! 

Δείτε εδώ σεμινάρια από την TUV HELLAS