05/04/2019

Πώς επιλέγω τις αγορές του εξωτερικού που θα τοποθετήσω τα προϊόντα μου;

του Ν. Σπηλιόπουλου
Αρθρογραφία

Η επιλογή των καταλληλότερων χωρών-αγορών στόχων για την τοποθέτηση πάσης φύσεως προϊόντων, είτε αυτά κατατάσσονται στον αγροδιατροφικό τομέα, είτε γενικότερα, είναι ένας από τους πλέον κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας του εξαγωγικού εγχειρήματος κάθε μικρής & μεσαίας ελληνικής επιχείρησης.
 
Τυχόν εσφαλμένες κινήσεις χωρίς την απαραίτητη έρευνα και προετοιμασία, μπορούν να επιφέρουν το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα από το προσδοκώμενο, με αποτέλεσμα να κινδυνέψει ακόμα και η βιωσιμότητα της επιχείρησης, αφού θα σπαταληθούν κρίσιμοι πόροι της (χρηματικοί, ανθρώπινοι, κτλ.), χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.
 
Η παρακάτω κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση των παραμέτρων και των παραγόντων που πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξετασθούν & να σταθμιστούν, θα προετοιμάσει με τον βέλτιστο τρόπο τις εξαγωγικές κινήσεις των επιχειρήσεων και θα κάνει τα στελέχη τους να λάβουν τις πλέον σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις.
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΟΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 
Α/. Κρίσιμες Ερωτήσεις:
 • Πού εξάγονται περισσότερo αντίστοιχα προϊόντα με τα δικά μας;
 • Ποιες χώρες κάνουν μεγαλύτερες εισαγωγές αντίστοιχων προϊόντων;
 • Αντίστοιχα προϊόντα που είναι περισσότερο ανταγωνιστικά; 
 • Που είναι πιο ευπρόσδεκτα & ευκολότερα πωλούμενα αντίστοιχα προϊόντα;
 • Ποιες διεθνείς αγορές θεωρούνται «ανοικτές» και πολλά υποσχόμενες και γιατί; 
* Οι ερωτήσεις 1 & 2 μπορούν να λειτουργήσουν και ως αντικίνητρα για την επιλογή μίας διεθνούς αγοράς.
 
Β/. Ελάχιστα Κριτήρια επιλογής Χώρας-Αγοράς στόχου:
 • Εκτίμηση του μεγέθους και της ετήσιας ανάπτυξης της αγοράς και των γενικών δεικτών στις χώρες-στόχους χώρα (πληθυσμός, κατά κεφαλήν εισόδημα, κτλ.)
 • Υπάρχει Ελληνικό στοιχείο ή θετική άποψη για τα Ελληνικά προϊόντα; 
 • Καταγραφή-Μελέτη του ανταγωνισμού 
 • Γεωγραφική τοποθεσία σε σχέση με την μεταφορά
Γ/. Επιλογή σημείων Πώλησης:
 
Για να επιλέξω σωστά τα σημεία πώλησης σε μια αγορά του εξωτερικού, πρέπει να γνωρίζω:
 • Τις καταναλωτικές συνήθειες που αφορούν το προϊόν που θέλω να εξάγω
 • Τα σημεία πώλησης που επέλεξε ο άμεσος ανταγωνισμός μου
 • Τις εκπτώσεις που συνηθίζονται στα διαφορετικά σημεία πώλησης (π.χ. listing fees, marketing, κτλ.)
 • Την δύναμη και την εξειδίκευση που μπορεί να έχει ο τοπικός μου διανομέας
 • Τελικά επιλέγουμε τα σημεία πώλησης-στόχους σύμφωνα με το προφίλ του προϊόντος μας

 

Σύμβουλος Διοίκησης & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
Εισηγητής Σεμιναρίων Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management), Αγροτικής Επιχειρηματικότητας & Εξαγωγών

Προτεινόμενες σχολές

Πιστοποιημένα εκπαιδευτικά
προγράμματα από την RTI

Σεμινάρια Α' Βοηθειών
σε Ελλάδα και Κύπρο
2500 σεμινάρια με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες
Επεκτείνουμε τη Γνώση
Συμβάλλουμε στην επιτυχία
Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!
The Future is Yours.
Αναγνωρισμένα Bachelor's
και Master's
Σεμινάρια Λογιστικής - Φοροτεχνικών στην πράξη
Εκπαιδευτικό Κέντρο - Αθήνα
Το μέλλον της Λογιστικής
Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης
Επαγγελματική κατάρτιση
με εμπειρία 37 χρόνων
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-learning Χρημ/κη
Διοικητική & Διοίκηση Έργων