5/4/2019

Πώς επιλέγω τις αγορές του εξωτερικού που θα τοποθετήσω τα προϊόντα μου;

του Ν. Σπηλιόπουλου
Αρθρογραφία

Η επιλογή των καταλληλότερων χωρών-αγορών στόχων για την τοποθέτηση πάσης φύσεως προϊόντων, είτε αυτά κατατάσσονται στον αγροδιατροφικό τομέα, είτε γενικότερα, είναι ένας από τους πλέον κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας του εξαγωγικού εγχειρήματος κάθε μικρής & μεσαίας ελληνικής επιχείρησης.
 
Τυχόν εσφαλμένες κινήσεις χωρίς την απαραίτητη έρευνα και προετοιμασία, μπορούν να επιφέρουν το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα από το προσδοκώμενο, με αποτέλεσμα να κινδυνέψει ακόμα και η βιωσιμότητα της επιχείρησης, αφού θα σπαταληθούν κρίσιμοι πόροι της (χρηματικοί, ανθρώπινοι, κτλ.), χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.
 
Η παρακάτω κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση των παραμέτρων και των παραγόντων που πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξετασθούν & να σταθμιστούν, θα προετοιμάσει με τον βέλτιστο τρόπο τις εξαγωγικές κινήσεις των επιχειρήσεων και θα κάνει τα στελέχη τους να λάβουν τις πλέον σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις.
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΟΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
 
Α/. Κρίσιμες Ερωτήσεις:
 • Πού εξάγονται περισσότερo αντίστοιχα προϊόντα με τα δικά μας;
 • Ποιες χώρες κάνουν μεγαλύτερες εισαγωγές αντίστοιχων προϊόντων;
 • Αντίστοιχα προϊόντα που είναι περισσότερο ανταγωνιστικά; 
 • Που είναι πιο ευπρόσδεκτα & ευκολότερα πωλούμενα αντίστοιχα προϊόντα;
 • Ποιες διεθνείς αγορές θεωρούνται «ανοικτές» και πολλά υποσχόμενες και γιατί; 
* Οι ερωτήσεις 1 & 2 μπορούν να λειτουργήσουν και ως αντικίνητρα για την επιλογή μίας διεθνούς αγοράς.
 
Β/. Ελάχιστα Κριτήρια επιλογής Χώρας-Αγοράς στόχου:
 • Εκτίμηση του μεγέθους και της ετήσιας ανάπτυξης της αγοράς και των γενικών δεικτών στις χώρες-στόχους χώρα (πληθυσμός, κατά κεφαλήν εισόδημα, κτλ.)
 • Υπάρχει Ελληνικό στοιχείο ή θετική άποψη για τα Ελληνικά προϊόντα; 
 • Καταγραφή-Μελέτη του ανταγωνισμού 
 • Γεωγραφική τοποθεσία σε σχέση με την μεταφορά
Γ/. Επιλογή σημείων Πώλησης:
 
Για να επιλέξω σωστά τα σημεία πώλησης σε μια αγορά του εξωτερικού, πρέπει να γνωρίζω:
 • Τις καταναλωτικές συνήθειες που αφορούν το προϊόν που θέλω να εξάγω
 • Τα σημεία πώλησης που επέλεξε ο άμεσος ανταγωνισμός μου
 • Τις εκπτώσεις που συνηθίζονται στα διαφορετικά σημεία πώλησης (π.χ. listing fees, marketing, κτλ.)
 • Την δύναμη και την εξειδίκευση που μπορεί να έχει ο τοπικός μου διανομέας
 • Τελικά επιλέγουμε τα σημεία πώλησης-στόχους σύμφωνα με το προφίλ του προϊόντος μας

 

Σύμβουλος Διοίκησης & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
Εισηγητής Σεμιναρίων Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management), Αγροτικής Επιχειρηματικότητας & Εξαγωγών

Διαβάστε επίσης

Καριέρα, τεχνολογία, συνέδρια και νέα σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα. Ενημερωθείτε για θέματα εκπαίδευσης και εργασίας