6/5/2019

Παράταση εγγραφών στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής και στις Μαθησιακές Δυσκολίες από το Παν/μιο Θεσσαλίας

E-Learning

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ: Δκαίωμα εισόδου στους επικουρικούς πίνακες της ειδικής αγωγής, της ειδικότητάς σας

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοίνωσε τη νέα διεξαγωγή του ετήσιου εξ αποστάσεως προγράμματος των 450 ωρών:

- "Ειδική Αγωγή - Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά". 

Η περίοδος αιτήσεων έχει οριστεί από τις 20 Μαρτίου έως και τις 20 Μαΐου 2019, ενώ το πρόγραμμα θα διεξαχθεί μέσω της μεθόδου της σύγχρονης και ασύγχρονης e-learning εκπαίδευσης από τις 20 Μαΐου 2019 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2020

Αναγνωρισμένο (ΑΕΙ) & Μοριοδοτούμενο
Το παρόν πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο και μοριοδοτούμενο καθώς ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα, οι κατέχοντες τη βεβαίωση παρακολούθησης απολαμβάνουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
A) Προσόν εισόδου στους επικουρικούς πίνακες Ειδικής Αγωγής
Β) Οι υποψήφιοι για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) ως ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 2 μονάδες (σελ. 186, 188 και 189) 
Γ) Οι υποψήφιοι για διορισμό ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) μοριοδοτούνται με 2 μονάδες. Και επιπλέον απολαμβάνουν το δικαίωμα εγγραφής στους επικουρικούς πίνακες των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή (σελ 188) 
Δ) Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης: Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, νόμος 4547/2018, (σελ. 8395 και 8398)

Βασικός στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η επιμόρφωση και εκπαίδευση σε θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης και διδακτικών παρεμβάσεων για μαθητές με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες. Απώτερος στόχος είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και όλων των επαγγελματιών που έχουν σχέση ή επιθυμούν να έχουν σχέση με τις διαδικασίες αξιολόγησης, και υποστήριξης, δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά, επιστημονικά τεκμηριωμένων, αλλά πολύ φιλικών προς τους χρήστες. Το πρόγραμμα προσφέρει κριτήρια ανίχνευσης και αξιολόγησης (βασισμένα στην προσέγγιση curriculum based assessment), καθώς και έτοιμο προς χρήση διδακτικό υλικό, φιλοδοξώντας να αποτελέσει τον ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, της ΕΔΕΑΥ, ΚΕΣΥ καθώς και και παρόμοιων υποστηρικτικών σχολικών και μη τυπικών σχολικών δομών.

Περισσότερες πληροφορίες και ΕγγραφέςΕιδική Αγωγή - Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά

Επικοινωνία για περαιτέρω πληροφορίες: 24210.74884 - 6987787911

Διαβάστε επίσης

Καριέρα, τεχνολογία, συνέδρια και νέα σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα. Ενημερωθείτε για θέματα εκπαίδευσης και εργασίας