28/02/2018

Νέο e-learning πρόγραμμα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

E-Learning

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί ο 3ος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης με τίτλο «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές».

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με τη φιλοσοφία και τις παιδαγωγικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και η κατάρτισή τους στην ανάπτυξη διαφοροποιημένων προγραμμάτων διδασκαλίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην τάξη για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην εκμάθηση διδακτικών πρακτικών με ερευνητική τεκμηρίωση.

Για την αποτελεσματική επιμόρφωση αξιοποιείται διαδραστικό υλικό, πρακτικοί οδηγοί ανάπτυξης διαφοροποιημένου υλικού και εφαρμογές σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (γλώσσα, μαθηματικά, αρχαία, φυσική).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες.
Η κάθε ενότητα υλοποιείται με:
α) σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
β) ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση -παρακολούθηση βίντεο, μελέτη αρθρογραφίας, μελέτη ebook.
γ) ασύγχρονη εξ αποστάσεως - συμπλήρωση δραστηριοτήτων, ασκήσεων και απάντηση σε κουίζ κατανόησης.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 20/2/2018 έως και 31/3/2018 και μόνον ηλεκτρονικά.
Την αίτηση θα την βρείτε εδώ.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
2. Τίτλοι σπουδών
3. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: Δευτέρα, Απρίλιος 16, 2018
λήξη: Σάββατο, Ιούνιος 16, 2018

Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
Προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή ή να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμπληρώσετε τη μπλε φόρμα στα δεξιά του κάθε προγράμματος ή να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα επικοινωνίας που βρίσκονται δίπλα από τον τίτλο του φορέα. 

Προτεινόμενες σχολές

EMPLOY
Μοριοδοτούμενα E-learning

Συμβουλευτική, Ειδική Αγωγή,
Σχολική Ψυχολογία
Κέντρο Επαγγελματικών Σεμιναρίων Techschool
Πιστοποιημένα εξ αποστάσεως
προγράμματα κατάρτισης
Κτηματομεσιτικό πρόγραμμα RealStatus
Δωρεάν εκπαίδευση
Με πιστοποίηση
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-learning Χρημ/κη
Διοικητική & Διοίκηση Έργων
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Εγγύηση Ποιότητας με Κύρος
και Αξιοπιστία
Computer Start
140 Πιστοποιημένα προγράμματα

Εξ αποστάσεως & Δια ζώσης
με Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση
Digital Marketing, Γραφιστική, Λογιστικά, Γραμματεία
Πιστοποιημένα σεμινάρια
Online & στη Θεσσαλονίκη
Euro Logic Studies
Μαθήματα από απόσταση

Λογιστικά, ERP
Προγραμματισμός. Web Design
First Aid Training Greece
Προγράμματα Υποστήριξης Ζωής
και Πρώτων Βοηθειών
Σεμινάρια & Diplomas
Αθήνα & E-Learning

Κορυφαία επιλογή εκπαίδευσης
επιχειρήσεων και ιδιωτών
Διαβάστε επίσης