31/1/2017

Ουσιαστικό 'εργαλείο' ανάπτυξης & λειτουργίας της κάθε Αγροδιατροφικής Επιχείρησης ή ένας ακόμα ... αστικός μύθος;

του Ν. Σπηλιόπουλου
Αρθρογραφία

Μία παλαιά κινέζικη παροιμία λέει: «Έξυπνος είναι εκείνος που αναγνωρίζει τις ευκαιρίες ...»

Είναι όμως αρκετό μόνο αυτό;

  • Μπορεί μία επιχειρηματική ιδέα όσο καλή και αν φαίνεται εκ πρώτης όψεως, να είναι πάντα υλοποιήσιμη;
  • Μπορεί μία επιχειρηματική ιδέα να εκφραστεί μόνο προφορικά για να στηρίξει την έναρξη μίας αντίστοιχης επιχειρηματική κίνησης ή να παρουσιασθεί σε ενδιαφερόμενους επενδυτές;

Η απάντηση (προφανής για κάποιους) είναι όχι.

Μια ιδέα όσο μεγαλοφυής, πρωτότυπη, καινοτομική και αν φαίνεται και χωρίς φυσικά να ακυρώνεται ή να υποβαθμίζεται η ύπαρξη της, δεν είναι ποτέ αρκετή για να στηρίξει μια αντίστοιχη επιχειρηματική κίνηση.

Σε αυτό το σημείο λοιπόν υπεισέρχεται η έννοια της δημιουργίας του κατάλληλου Επιχειρηματικού Σχεδίου για την επιτυχή έναρξη ή/και τη συνέχιση λειτουργίας μίας επιχείρησης του Αγροδιατροφικού τομέα.

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο αποτελεί μία συνήθη αλλά άκρως απαραίτητη πρακτική και ένα εξαιρετικά χρήσιμο "εργαλείο" που υποβοηθά τον επιχειρηματία αλλά και τα στελέχη της επιχείρησης του να αποκρυσταλλώσουν τις επιχειρηματικές ιδέες τους και κυρίως να επικεντρώσουν την προσοχή τους στην εφαρμογή των κατάλληλων εμπορικών και λοιπών πολιτικών με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση των εν λόγω ιδεών τους.

Τα βασικά 3 σημεία που συνοψίζουν την σημασία ύπαρξης ολοκληρωμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου για κάθε επιχείρηση που παράγει, μεταποιεί, τυποποιεί, αγροτικά προϊόντα, είναι τα ακόλουθα:

  1. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο δημιουργείται με σκοπό να επικοινωνήσει την επιχειρηματική ιδέα της επιχείρησης.
  2. Μπορεί και πρέπει να αποτελεί "εργαλείο" αποτελεσματικής διοίκησης της επιχείρησης.
  3. Χρησιμοποιείται για να σχεδιαστούν αποτελεσματικά & ρεαλιστικά οι διάφορες φάσεις λειτουργίας και ανάπτυξης της επιχείρησης.

Με πιο απλά λόγια, το Επιχειρηματικό Σχέδιο κάθε Αγροδιατροφικής επιχείρησης (νεοσύστατης ή υφιστάμενης) εμπεριέχει όλα τα βήματα που θα πρέπει να κάνει αυτή από την αρχή λειτουργίας της έως και μία μεσοπρόθεσμη χρονική πρόβλεψη (3-5 ετών), τόσο για την εν γένει πορεία της, όσο και για τις ενδεχόμενες μεταβολές του εξωτερικού-μακροοικονομικού περιβάλλοντός της.

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο για να είναι επιτυχημένο θα πρέπει να απαντά με σαφήνεια στα εξής ερωτήματα:

  • Πού βρίσκεται η επιχείρησή μου σήμερα & πού θέλω να πάει;
  • Ποιο είναι το όραμα μου για την επιχείρησή μου;
  • Πως (με ποια στρατηγική, ποιες τακτικές και ποιες ενέργειες) θα υλοποιηθεί το όραμα μου;

Ακόμα και αν πιστεύετε ότι δεν μπορείτε μόνοι σας να προβείτε στη δημιουργία του κατάλληλου Επιχειρηματικού Σχεδίου για την Αγροδιατροφική επιχείρησή σας, θα πρέπει να είσαστε γνώστες για την μεγάλη σημασία ύπαρξής του, γι΄ αυτό ενημερωθείτε, επιμορφωθείτε κατάλληλα και εν τέλει αναθέστε την επιμέλεια σύνταξής του σε ειδικούς Συμβούλους με αντίστοιχη γνώση και εμπειρία.

Μην υπονομεύσετε την επιχειρηματική ιδέα σας ή την επιτυχημένη λειτουργία της επιχείρησής σας από την έλλειψη ή την αναποτελεσματική χρήση του "εργαλείου" που ονομάζεται Επιχειρηματικό Σχέδιο.

"Οι καιροί ου μενετοί" (οι ευκαιρίες δεν περιμένουν) ...

Θουκυδίδης (460-395 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός)

Σύμβουλος Διοίκησης & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
Εισηγητής Σεμιναρίων Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management), Αγροτικής Επιχειρηματικότητας & Εξαγωγών

Διαβάστε επίσης

Καριέρα, τεχνολογία, συνέδρια και νέα σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα. Ενημερωθείτε για θέματα εκπαίδευσης και εργασίας