30/1/2024

Νέα βιωματικά σεμινάρια στον χώρο της ψυχικής ευεξίας από το ΨυχολοΖῆν

E-Learning

Το Semifind καλωσορίζει ένα νέο φορέα το ΨυχολοΖῆν.

Οι συνεργάτες του ΨυχολοΖῆν συνιστούν μια διεπιστημονική ομάδα από έμπειρους επαγγελματίες στο χώρο τους, οι οποίοι παρέχουν πολλαπλές γνώσεις για διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας. Αντιμετωπίζοντας τον άνθρωπο ολιστικά, στόχος μας είναι η προαγωγή της καλής ψυχικής υγείας, η πρόληψη και ευαισθητοποίηση σε όλες της πτυχές της ζωής του ατόμου.

Το ΨυχολοΖῆν διοργανώνει εξ αποστάσεως σεμινάρια τα οποία απευθύνονται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και σε εκείνους που ενασχολούνται με παιδιά και ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τους τρόπους προσέγγισης των παιδιών μέσω της τέχνης.

Ενδεικτικά μερικά από τα θέματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε είναι:

Σκοπός του σεμιναρίου είνια η ανάδειξη εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης των παιδιών μέσω της τέχνης, η κατανόηση των συναισθημάτων τους, των δυσκολιών και των τραυματικών βιωμάτων τους, μέσα από τη ζωγραφική με πρακτικές ασκήσεις άμεσα εφαρμόσιμες.

Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί σε δύο μέρη. Το δεύτερο μέρος μπορείτε να το δείτε παρακάτω:

Σκοπός του δεύτερου μέρους είναι η εμβάθυνση σε εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης των εφήβων μέσω της τέχνης και πρακτικών ασκήσεων, εφαρμόσιμων πρωτίστως στους ίδιους τους συμμετέχοντες με στόχο την κατανόηση και των δικών τους συναισθημάτων και δυσκολιών.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: ΨυχολοΖῆν

Διαβάστε επίσης

Καριέρα, τεχνολογία, συνέδρια και νέα σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα. Ενημερωθείτε για θέματα εκπαίδευσης και εργασίας