25/11/2022

Νέα εκπαίδευση από την IPMA Greece για EU Funding Programs

Σεμινάρια

Το Semifind καλωσορίζει το IPMA Greece ένα αναγνωρισμένο επιστημονικό Σωματείο που έχει ως σκοπό την προαγωγή της Διοίκησης και Διαχείρισης έργων. Από το 2006 το IPMA Greece είναι πλήρες μέλος της οικογένειας του IPMA (International Project Management Association), του παλαιότερου οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης έργων στον κόσμο (ιδρύθηκε το 1965) με μέλη από έξι ηπείρους.
Το IPMA Greece σε συνεργασία με το Croatian Association for Project Management, προσφέρει αποκλειστικά στην Ελλάδα την πιστοποίηση IPMA (International Project Management Association) που παρέχεται σε 4 επίπεδα:

 • IPMA A
 • IPMA B
 • IPMA C
 • IPMA D

Οι πιστοποιήσεις που χορηγούνται στην Ελλάδα είναι πλήρως αναγνωρισμένες και ισοδύναμες με εκείνες που χορηγούνται σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται το IPMA.

Το IPMA Greece διοργανώνει το σεμινάριο EU Funding Programs and Project Design το οποίο διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα.

Θεματολογία:

 • From community policies to funding actions: what are the EU funding programs
 • EU funding scheme: structural and centralized funds
 • EU programs and priority areas, centralized and national managing agencies
 • Recognizing and detecting a call for proposal
 • Drafting a project idea: the Logical Frame Approach
 • Building an international consortium
 • Filling in the application form: contents and methodology
 • Budgeting the different actions of the proposal
 • Quality criteria for a successful submission
 • Do’s and don’t s: some secrets learned after decades of project design and management

Περισσότερες πληροφορίες - εγγραφές:  IPMA Greece