27/5/2022

Πολυθεματικά εισαγωγικά σεμινάρια και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις από την AXIA CERT

E-Learning

Το Semifind καλωσορίζει την AXIA CERT, έναν νέο εκπαιδευτικό φορέα που προσφέρει πολυθεματικά εισαγωγικά σεμινάρια και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις που αφορούν στην επιχειρησιακή λειτουργία των οργανισμών, καθώς επίσης και εκπαιδευτικά σεμινάρια στα πρότυπα ISO. 

Η AXIA CERT είναι φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, σε σειρά δημοφιλών προτύπων διαχείρισης ISO. Παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης και διαπιστευμένη πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ISO και διενεργεί επιθεωρήσεις για έλεγχο συμμόρφωσης, σύμφωνα με πρότυπα και προδιαγραφές, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Τον Ιούνιο διοργανώνει το εξ αποστάσεως σεμινάριο ISO 22301:2019 Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας και σκοπός του είναι η παρουσίαση των απαιτήσεων της τελευταίας έκδοσης του προτύπου ISO 22301:2019 και η κατάρτιση όλων των συμμετεχόντων στις απαιτήσεις αυτές. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πολύπλευρη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στις μεθόδους ανάπτυξης, εφαρμογής και επιθεώρησης συστημάτων επιχειρησιακής συνέχειας.

Περισσότερες πληροφορίες - εγγραφές: AXIA CERT

Διαβάστε επίσης

Καριέρα, τεχνολογία, συνέδρια και νέα σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα. Ενημερωθείτε για θέματα εκπαίδευσης και εργασίας