27/05/2022

Πολυθεματικά εισαγωγικά σεμινάρια και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις από την AXIA CERT

E-Learning

Το Semifind καλωσορίζει την AXIA CERT, έναν νέο εκπαιδευτικό φορέα που προσφέρει πολυθεματικά εισαγωγικά σεμινάρια και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις που αφορούν στην επιχειρησιακή λειτουργία των οργανισμών, καθώς επίσης και εκπαιδευτικά σεμινάρια στα πρότυπα ISO. 

Η AXIA CERT είναι φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, σε σειρά δημοφιλών προτύπων διαχείρισης ISO. Παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης και διαπιστευμένη πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ISO και διενεργεί επιθεωρήσεις για έλεγχο συμμόρφωσης, σύμφωνα με πρότυπα και προδιαγραφές, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Τον Ιούνιο διοργανώνει το εξ αποστάσεως σεμινάριο ISO 22301:2019 Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας και σκοπός του είναι η παρουσίαση των απαιτήσεων της τελευταίας έκδοσης του προτύπου ISO 22301:2019 και η κατάρτιση όλων των συμμετεχόντων στις απαιτήσεις αυτές. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πολύπλευρη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στις μεθόδους ανάπτυξης, εφαρμογής και επιθεώρησης συστημάτων επιχειρησιακής συνέχειας.

Περισσότερες πληροφορίες - εγγραφές: AXIA CERT

Προτεινόμενες σχολές

Webinars & Mini Courses On Demand
Criminal Profiling, Γραφ/γία
Δικασ. Ψυχολογία, Ανακριτική
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Εγγύηση Ποιότητας με Κύρος
και Αξιοπιστία
Euro Logic Studies
Μαθήματα από απόσταση

Λογιστικά, ERP
Προγραμματισμός. Web Design
Σεμινάρια & Diplomas
Αθήνα & E-Learning

Κορυφαία επιλογή εκπαίδευσης
επιχειρήσεων και ιδιωτών
Computer Start
140 Πιστοποιημένα προγράμματα

Εξ αποστάσεως & Διά ζώσης
με Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση
eLearning προγράμματα Τουρισμού με Διεθνή Πιστοποίηση
Εξειδικευμένες θεματικές
Εκπαιδευτικό υλικό σε βίντεο
Κέντρο Επαγγελματικών Σεμιναρίων Techschool
Πιστοποιημένα εξ αποστάσεως
προγράμματα κατάρτισης
Digital Marketing, Γραφιστική, Λογιστικά, Γραμματεία
Πιστοποιημένα σεμινάρια
Online & στη Θεσσαλονίκη
First Aid Training Greece
Προγράμματα Υποστήριξης Ζωής
και Πρώτων Βοηθειών
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-learning Χρημ/κη
Διοικητική & Διοίκηση Έργων
Κτηματομεσιτικό πρόγραμμα RealStatus
Δωρεάν εκπαίδευση
Με πιστοποίηση
Διαβάστε επίσης