13/09/2022

Εξ αποστάσεως σεμινάρια Διαχείρισης Ασφάλειας - Λιτής Παραγωγής & Λιτής Διοίκησης Βιομηχανικών επιχειρήσεων από το ΕΚΠΑ

E-Learning

Το έργο Επιχειρησιακή Αριστεία σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις (Operational Excellence in Manufacturing) που υλοποιείται από το Κέντρο Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 7ου εκπαιδευτικού κύκλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων:
1) Λιτή Παραγωγή - Lean Manufacturing και
2) Διαχείριση Ασφάλειας & Περιβαλλοντικής Προστασίας - HSE Management
με ημερομηνία έναρξης: 26/09/2022.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 21/09/2022.

Τα προγράμματα υλοποιούνται με σύγχρονη διδασκαλία (live streaming) μέσω εξειδικευμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας (e-learning), με σκοπό να συμμετέχουν σε αυτά στελέχη της βιομηχανίας από όλη την επικράτεια αλλά και το εξωτερικό ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αλληλεπίδραση και διάχυση γνώσης. 

Η ανάπτυξη των προγραμμάτων έγινε με γνώμονα τη διασύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την εργασιακή πρακτική και απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο στο αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης Βιομηχανικών Επιχειρήσεων (προϊστάμενοι ποιοτικού ελέγχου, τεχνικοί ασφαλείας, τεχνικοί διευθυντές, διευθυντές παραγωγής, διευθυντές εργοστασίων).

Η διδασκαλία βασίζεται σε πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό και διαρκεί 3 μήνες. Το μάθημα συντονίζεται από διδάκτορες μηχανικούς που συνδυάζουν την εις βάθος γνώση του θεωρητικού υποβάθρου με την πρακτική εμπειρία και εφαρμογή στο βιομηχανικό περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε τη σελίδα του έργου: Operational Excellence in Manufacturing

Διαβάστε επίσης

Καριέρα, τεχνολογία, συνέδρια και νέα σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα. Ενημερωθείτε για θέματα εκπαίδευσης και εργασίας