15/09/2021

Η σημασία των διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων

του Μ. Μάρκου
Αρθρογραφία

Η επικοινωνία μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία αμφίδρομης ανταλλαγής πληροφοριών, μηνυμάτων, σκέψεων, ιδεών, κρίσεων, αντιλήψεων, συναισθημάτων, συμπεριφορών μεταξύ δυο ή περισσότερων προσώπων με τη χρήση λεκτικών (προφορικό και γραπτό λόγο) και μη λεκτικών συμβόλων (χειρονομίες, εκφράσεις, στάσεις σώματος) με στόχο την αλληλοκατανόηση και την ανάπτυξη σχέσεων, αποσκοπώντας σε αποτελεσματικές συνεργασίες προς όφελος των ατόμων και των επιχειρήσεων/οργανισμών.

Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί, έχουν ανάγκη την επικοινωνία και τα στελέχη/managers παίζουν σημαίνοντα ρόλο σε αυτή την προσπάθεια επικοινωνίας μιας και μέσω αυτών θα μεταβιβαστούν πληροφορίες, ιδέες και σκέψεις με στόχο να προκαλέσουν στους δέκτες των μηνυμάτων αντίστοιχα ιδέες, πράξεις, συμπεριφορές και συναισθήματα. Και η διαδικασία της επικοινωνίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ανθρώπινες σχέσεις και επηρεάζει την όλη συμπεριφορά των μελών μιας ομάδας. Οπότε, η ικανότητα των διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των στελεχών είναι βαρύνουσας σημασίας για τις επιχειρήσεις ειδικά σε περιόδους κρίσεων και έντονων αλλαγών. 

Οι διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες περιλαμβάνουν την ικανότητα να ακούμε προσεκτικά και να παρατηρούμε προκειμένου να κατανοούμε πραγματικά, να συζητάμε, να μεταφέρουμε αποτελεσματικά τις σκέψεις και τις ιδέες μας προφορικά ή γραπτά, να συσχετίζουμε και να εκφράζουμε ιδέες με ξεκάθαρο και αποτελεσματικό τρόπο, να αξιοποιούμε στρατηγικές και δεξιότητες για να συνεργαστούμε με τους άλλους, να πείσουμε ή να επηρεάσουμε, να ενθαρρύνουμε για συμμετοχή, να πείθουμε, να διαπραγματευόμαστε, να δίνουμε και να παίρνουμε.

Η επικοινωνία και οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις είναι ζωτικής σημασίας σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, όχι μόνο για λόγους παρακίνησης του προσωπικού, ή πειθούς, αλλά και για να επιτευχθούν οι επιχειρηματικοί στόχοι ενός οργανισμού. Για να μπορέσει το προσωπικό να κάνει τη δουλειά του σωστά, αποτελεσματικά και με ακρίβεια, χρειάζεται να αντιλαμβάνεται σωστά τόσο το δικό του ρόλο, όσο και των άλλων, όπως επίσης και να μπορεί να συνεργάζεται αποτελεσματικά και να λειτουργεί σαν μέλος μιας ομάδας. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσω της καλής επικοινωνίας και των διαπροσωπικών σχέσεων. Είναι αναγκαίο η προφορική και η οπτική επικοινωνία να είναι σε επίπεδα τέτοια που όχι μόνο να βοηθούν στη μεταφορά μηνυμάτων και στη συνεννόηση, αλλά και στη βελτίωση της κατανόησης και της συνεργασίας μέσα σε μια επιχείρηση/οργανισμό.

Αυτές οι δεξιότητες είναι απαραίτητα soft skills στον εργασιακό χώρο αλλά και σχεδόν σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής. Το να διαθέτεις καλές επικοινωνιακές δεξιότητες σου επιτρέπει να δημιουργείς και να διατηρείς σχέσεις, οι οποίες είναι πάντα σημαντικές όταν εργάζεσαι μαζί με άλλα άτομα και μάλιστα πολλοί εργοδότες δίνουν μεγάλη έμφαση στην κατοχή αυτών των δεξιοτήτων μιας και ταιριάζουν σε ένα μεγάλο φάσμα θέσεων εργασίας και κλάδων.

ΜΒΑ, Διευθυντικό Στέλεχος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων/Marketing