Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Εισηγητής

• Επιστ. Υπεύθ.: Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
• Διαβαστής Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σε ποιους απευθύνεται

Σε δημόσιους υπαλλήλους και στελέχη διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και αποφοίτους / φοιτητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.

Περιγραφή σεμιναρίου

Πού στοχεύει
Στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στους εργαζόμενους στη δημόσια διοίκηση, ώστε να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της επαγγελματικής τους ζωής και των ραγδαίων εξελίξεων στον τομέα του ελέγχου και της οικονομικής διαχείρισης στο δημόσιο τομέα.

Τι αναμένεται να επιτευχθεί
Η επιμόρφωση και εξειδίκευση των καταρτιζομένων σε θέματα Ελεγκτικής και ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση.

Πληροφορίες συμμετοχής

 Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.