Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Μαθήματα Ρωσικής γλώσσας για Ενήλικες – Ταχύρυθμο (Επίπεδο: A1-Β2)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Περιγραφή σεμιναρίου

1. Αρχάριο & Βασικό Επίπεδο Ρωσικής Γλώσσας
Η εκπαίδευση ξεκινάει από το αρχάριο επίπεδο έτσι ώστε ο σπουδαστής να μπορεί να χρησιμοποιεί και να κατανοεί καθημερινές εκφράσεις με απλό τρόπο στην καθημερινή του ζωή. Εκπαιδεύεται στη ρωσική φωνητική, στη ρωσική γραμματική και αποκτά γνώσεις στο βασικό λεξιλόγιο. Στη συνέχεια ο σπουδαστής εκπαιδεύεται έτσι ώστε να διαθέτει αρκετές γνώσεις και να μπορεί δημιουργεί διαλόγους και να ανταπεξέλθει σε βασικά θέματα επικοινωνίας. Εκπαιδεύεται στη βασική επικοινωνία κατά την ανά-γνωση, την ομιλία, την γραφή, την ακρόαση.

2. Μεσαίο Επίπεδο Ρωσικής Γλώσσας
Συνεχίζεται η εκπαίδευση στο μεσαίο επίπεδο έτσι ώστε ο σπουδαστής να μπορεί δημι-ουργεί διαλόγους και να ανταπεξέλθει σε βασικά θέματα επικοινωνίας όπως σχολείο, εργασία, διακοπές. Εκπαιδεύεται στη επικοινωνία κατά την ανάγνωση, την ομιλία, την γραφή, την ακρόαση έτσι ώστε να ακούσει και να απαντήσει με ευχέρεια. Δίνε-ται μεγάλη βάση στη γραμματική και στο λεξιλόγιο. Αναπτύσσει τη ομιλία του σε θέματα κοινωνικής ζωής.

3. Ανώτερο Επίπεδο Ρωσικής Γλώσσας Β2
Ο σπουδαστής πλέον κατανοεί ένα πολύ δύσκολο κείμενο και απαντάει με άνεση. Μπο-ρεί να εκφράζεται με σαφήνεια σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, και να εκφέρει άποψη για πολλά θέματα. Αναπτύσσει τη ομιλία του σε θέματα κοινωνικής ζωής. Αποκτά το Β2 πτυχίο μετά από εξετάσεις.
Διάρκεια: 352 ώρες (4 ώρες την εβδομάδα επί 22 μήνες)

Η εκπαίδευση γίνεται και εξ΄αποστάσεως (e-learning)

Τι πετυχαίνετε:
• Διαχειρίζεστε το χρόνο σας
• Το μάθημα γίνεται στο χώρο σας (γραφείο, σπίτι, σε internet cafe ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη) με μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην τηλεκατάρτιση είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με πρόσβαση στο Internet
• Μέσω τις υπηρεσίας αυτής παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου στο χώρο διδασκαλίας και χωρίς την εφαρμογή χρονοπρογραμματισμών που καθιστούν, ειδικά στην περίπτωση της κατάρτισης ενηλίκων, δύσκολη την παρακολούθηση της.

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".

Πληροφορίες συμμετοχής

Πως αποκτώ πρόσβαση στο e-learning:
Τα μαθήματα γίνονται μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο με τον καθηγητή

Υπηρεσίες
• Επενδύουμε διαρκώς στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (e-learning)
• Ζητήστε πληροφορίες χωρίς καμία δέσμευση

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.