Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Ολοκληρωμένες μελέτες φωτισμού εσωτερικών & εξωτερικών χώρων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο σεμινάριο στοχεύει στην κατάρτιση: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών, Μηχανικών πωλήσεων, Αρχιτεκτόνων, Διακοσμητών, Σχεδιαστών εσωτερικών χώρων, Μηχανικών αναπαλαίωσης και ανάπλασης κτιρίων, φοιτητές σχολών με συναφές αντικείμενο.

Σκοπός

Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες:
1. Σαφείς γνώσεις πάνω στο αντικείμενο της φωτοτεχνίας.
2. Την τεχνολογία που αφορά λαμπτήρες, φωτιστικά σώματα και εγκαταστάσεις φωτισμού.
3. Την δυνατότητα να πραγματοποιούν ολοκληρωμένες φωτοτεχνικές μελέτες.
4. Την δυνατότητα να πραγματοποιούν μελέτες ειδικών φωτοτεχνικών εγκαταστάσεων.

Ο στόχος της εκπαίδευσης είναι:
1. Να εργαστούν στον χώρο της φωτοτεχνίας.
2. Να εργαστούν σε παρεμφερείς χώρους που απαιτούν εφαρμογές με βάση την φωτοτεχνία.
 

Περιγραφή σεμιναρίου

Η σύγχρονη τεχνολογία έχει επιβάλλει σχεδόν σε όλους τους τομείς αλλαγές. Ένα αναπόφευκτο κομμάτι αποτελούν και οι σύγχρονες οικοδομικές εγκαταστάσεις. Μέχρι πρότινος αρκούσε ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος, ο οποίος έκανε τα απολύτως απαραίτητα για να υπάρχει μία απλή ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Όταν όμως η σύγχρονη διακόσμηση συναντά το design και την σύγχρονη τεχνολογία οι απλές εγκαταστάσεις είναι πλέον παρωχημένες. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο αναλύονται όλες οι βασικές αρχές φωτοτεχνίας που πρέπει να εφαρμόζονται προκειμένου να έχουμε χώρους στους οποίος θα υπάρχει υψηλή τεχνολογία σε συνδυασμό με το design και τις νέες ενεργειακές τεχνικές.

Θεματικές ενότητες:
1. Εισαγωγή στην τεχνολογία φωτισμού
Αναλύονται όλες οι βασικές αρχές της σύγχρονης οπτικής και των φυσικών νόμων φωτισμού.
2. Φωτομετρικά μεγέθη
Πραγματοποιείται πλήρης αναφορά σε όλα τα μεγέθη φωτομετρίας.
3. Τεχνητές φωτεινές πηγές
Γίνεται πλήρη αναφορά σε όλα τα είδη λαμπτήρων που υπάρχουν, αρχή λειτουργίας, βλάβες που εμφανίζουν, χρόνος ζωής.
4. Φωτισμός εσωτερικών χώρων. - Φωτισμός Βιομηχανικών εγκαταστάσεων
Αναλύονται τα είδη του φωτισμού καθώς και ο τρόπος με τον οποίο διενεργείται μία μελέτη φωτισμού εσωτερικού χώρου.
5. Φωτισμός οδών και δημοσίων χώρων.
Πραγματοποιείται πλήρης ανάλυση πάνω στις αρχές και τον τρόπο φωτισμού των παραπάνω χώρων.
6. Υλοποίηση φωτοτεχνικών μελετών

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
• Διάρκεια: 20 ώρες.
• Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
• Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
• Επαγγελματική εκπαίδευση
• Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".

Τι πετυχαίνετε:
• Διαχειρίζεστε το χρόνο σας
• Το μάθημα γίνεται στο χώρο σας (γραφείο, σπίτι, σε internet cafe ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη) με μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην τηλεκατάρτιση είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με πρόσβαση στο Internet
• Μέσω τις υπηρεσίας αυτής παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου στο χώρο διδασκαλίας και χωρίς την εφαρμογή χρονοπρογραμματισμών που καθιστούν, ειδικά στην περίπτωση της κατάρτισης ενηλίκων, δύσκολη την παρακολούθηση της.
• Μέθοδος Εκπαίδευσης: in class or distance learning και συνδυαστικά

Πως αποκτώ πρόσβαση στο e-learning:
Τα μαθήματα γίνονται μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο με τον καθηγητή

Υπηρεσίες
• Επενδύουμε διαρκώς στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (e-learning)
• Ζητήστε πληροφορίες χωρίς καμία δέσμευση

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.