Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Illustrator – Δημιουργία και Επεξεργασία Διανυσματικών Γραφικών

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
60 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην δημιουργία γραφικών και σχεδίων. Μπορεί να περιλαμβάνει επαγγελματίες σχεδιαστές γραφικών, μαθητές σε σχολές σχεδιασμού, αλλά και ερασιτέχνες σχεδιαστές ή ατομα που θέλουν να εξερευνήσουν τη δημιουργία γραφικών ως χόμπι ή προσωπική ανάγκη.

Ειδικότερα απευθύνεται σε Γραφίστες, Φωτογράφους, Καλλιτέχνες, Σκηνογράφους, Διακοσμητές, Αρχιτέκτονες Τοπίου, Σχεδιαστές γραφικών, Αρχιτέκτονες, Web designers, Product designers, Fashion designers, Επαγγελματίες Marketing, Εργαζομένους σε συναφή αντικείμενα, Φοιτητές αντίστοιχων σχολών, Μαθητές, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Σχεδιαστές Δομικών Έργων, Άνεργους.

Σκοπός

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι οι σπουδαστές:

 • να έχουν άριστη και εξειδικευμένη γνώση στο Illustrator
 • να αποκτήσουν Πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Γνώσης χειρισμού Illustrator
 • να κατέχουν ένα ισχυρό εφόδιο για ιδιωτικές εταιρείες
 • να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους

Περιγραφή σεμιναρίου

Αποτελεί την πιο διαδεδομένη εφαρμογή δημιουργίας και την επεξεργασίας διανυσματικών γραφικών και σχεδίων  για σχεδόν κάθε τύπο υποστήριξης και συσκευής σε επίπεδο επαγγελματικής ποιότητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε συντακτικό σχεδιασμό, επαγγελματικό σχέδιο, διάταξη ιστού, κινητά γραφικά, διασυνδέσεις ιστού ή κινηματογραφικά σχέδια. Μας δίνει δυνατότητες ψηφιοποίησης στοιχείων, παραγωγής εγγράφων, Συνεργάζεται άψογα με τα αρχεία που δημιουργούμε στο Photoshop ούτος ώστε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.


Θεματικές Ενότητες (Η αναλυτική ύλη αναπτύσσεται σε 85 ενότητες)

 • Εισαγωγή στο Illustrator και το περιβάλλον εργασίας (Illustrator environment)
 • Δημιουργία - Προσαρμογή χώρου εργασίας (workspace)
 • Επεξήγηση, περιήγηση και επεξεργασία των διάφορων μενού - Κατηγορίες παλετών
 • Δημιουργία – Αποθήκευση – Επεξεργασία αρχείου .ai – Ιδιότητες αρχείου .ai
 • Προβολές απεικόνισης και έλεγχος αρχείου
 • Επεξήγηση και χρήση εργαλείων επιλογής
 • Δημιουργία απλών και πολύπλοκων σχημάτων
 • Διαχείριση πληροφορίας σε Στρώσεις (Layers) και Υποστρώσεις (Sub-Layers)
 • Χρήση – Ιδιότητες - Τροποποίηση Στρώσεων
 • Καταστάσεις Ανάμειξης (Blending Modes) – Αδιαφάνεια (Transparency) αντικειμένων
 • Δημιουργία και διαχείριση καμβά (Artboards)
 • Χρήση καννάβου (Grid) – Έξυπνοι Οδηγοι (Smart Guides) – Οδηγοί (Guides) – Έλξεις στοιχείων (Snap) – Χάρακες (Rulers)
 • Στοίχηση (Align) – Διανομή (Distribute) αντικειμένων
 • Σχεδίαση με το Εργαλείο Πενάκι (Pen tool) και Ιδιότητές του
 • Γεωμετρικός Μετασχηματισμός αντικειμένων: Μετακίνηση (Move) – Περιστροφή (Rotate) - Κλίμακα (Scale) – Καθρεπτισμός (Reflect) – Διάτμηση (Shear)
 • Θεωρία Χρωματολογίας
 • Χρωματικά μοντέλα (RGB – CMYK) – Αλλαγή χρωματικού χώρου
 • Καταστάσεις Χρώματος – Χρωματικός Έλεγχος
 • Χρήση, επεξεργασία και Ιδιότητες Βουρτσών (Brushes)
 • Δημιουργία – Τρόποι επεξεργασίας Διαδρομών (Paths)
 • Γεμίσματα (Fill) και Περιγράμματα (Stroke) Διαδρομών και Ιδιότητες αυτών
 • Ντεγκραντέ (Gradient) - Μοτίβα (Patterns) και Ιδιότητες αυτών
 • Αρχές Τυπογραφίας
 • Δημιουργία – Τρόποι επεξεργασίας Κειμένου – Γλύφων – Συμβόλων
 • Συλλαβισμός και Ορθογραφικός Έλεγχος
 • Στυλ Χαρακτήρων Κειμένου και Παραγράφου
 • Τοποθέτηση κειμένου σε Διαδρομές – Ροή κειμένου - Πλευρική ροή γύρω από αντικείμενα
 • Ψηφιοποίηση Κειμένου (Create Outlines/Expand)
 • Μέθοδοι Διανυσματικής επεξεργασίας κειμένου
 • Εισαγωγή εικόνας και διαχείριση εικόνας
 • Ανίχνευση ακμών εικόνας Raster – Ψηφιοποίηση Εικόνας σε διανυσματικό αντικείμενο
 • Μέθοδοι απλοποίησης - Στυλιζάρισμα
 • Αυτοματοποιημένες εργασίες (Actions)
 • Κατηγορίες Εφέ
 • Κατηγορίες Φίλτρων Photoshop
 • Δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων και ιδιότητες αυτών
 • Προετοιμασία αρχείου εκτύπωσης
 • Εξαγωγή αρχείων ai. σε άλλους τύπους (Εικόνες, web κ.α.)
 • Διασύνδεση με άλλες εφαρμογές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναλυτική ύλη του προγράμματος, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με τον φορέα εκπαίδευσης.

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

 • Διάρκεια 60 ώρες
 • Επαγγελματική εκπαίδευση
 • Διατίθεται Δωρεάν υλικό μελέτης
 • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
 • Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση

 • Δημιουργία και Επεξεργασία Διανυσματικών Γραφικών με την χρήση Illustrator

Πιστοποίηση με επιπλέον επιβάρυνση

 • Adobe Certified Professional (A.C.P.) in Graphic Design & Illustration using Adobe Illustrator
  ***Σημείωση: Απαιτείται Proficiency Level of English για την εξέταση καθώς δεν διατίθεται στην ελληνική γλώσσα

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.