Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Ψηφιακά Εργαλεία Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίου – Digital Accounting Computerization Tools

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
5 μήνες

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε: Σπουδαστές, Τελειόφοιτους και σε Απόφοιτους Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε Στελέχη Επιχειρήσεων - Υπαλλήλους Λογιστηρίου και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίου, σε Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Λυκείων ειδικότητας Λογιστικής, καθώς και σε ανέργους οι οποίοι αναζητούν να εντάξουν στο βιογραφικό τους ένα επιπλέον χρήσιμο προσόν το οποίο θα τους βοηθήσει στην γρηγορότερη ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Επίσης, το σεμινάριο αυτό είναι κατάλληλο για τους ήδη Εργαζόμενους στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, καθώς επιθυμούν την άνοδο τους στην εργασία τους. Τέλος, απευθύνεται σε στελέχη με βασικές γνώσεις οικονομικών, σε λογιστές οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις λογιστικής, καθώς και σε συμβούλους – οικονομολόγους ώστε να διαχειρίζονται με ορθό, γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο τις καθημερινές τους λογιστικές εργασίες. 

Σκοπός

Με το σεμινάριο «Ψηφιακά Εργαλεία Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίου » ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να διεκπεραιώνει τις λογιστικές εργασίες μιας επιχείρησης.Χρησιμοποιώντας πρακτικές μεθόδους και ειδικά προγράμματα λογισμικού μπορεί να ολοκληρώσει με επιτυχία οποιαδήποτε εργασία του ανατεθεί. Ο Λογιστής πλέον έχει ένα καινούργιο πρόσωπο και βαδίζει σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής. Η τήρηση αρχείων, οικονομικών καταστάσεων και η έκδοση παραστατικών γίνεται πλέον μηχανογραφημένα. Η επικοινωνία με τους Δημόσιους Οικονομικούς φορείς γίνονται ηλεκτρονικά και όλα τα οικονομικά στοιχεία αναλύονται και επεξεργάζονται στον υπολογιστή.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το επάγγελμα του Λογιστή είναι ένα ζωντανό και αναγκαίο επάγγελμα για την σημερινή κοινωνία. Καθώς όλα εξελίσσονται έτσι και το συγκεκριμένο επάγγελμα αλλάζει σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής. Όλα πλέον βασίζονται στους Η/ Υ και στη σωστή χρήση τους. Ο κόσμος του διαδικτύου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και ένας σύγχρονος Λογιστής πρέπει να έχει την απαραίτητη γνώση για την λειτουργία των λογιστικών προγραμμάτων που υπάρχουν.

Θεματικές Ενότητες
1. Εμπορική διαχείριση
2. Γενική λογιστική
3. Μισθοδοσία
4. Έσοδα – έξοδα

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια: 3 Μήνες – 5 ώρες εβδομαδιαία – Σύνολο 55 Ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης: Εξ αποστάσεως ή Διά ζώσης
  • Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
Ψηφιακά Εργαλεία Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίου – Digital Accounting Computerization Tools

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.