Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Ψηφιακά εργαλεία Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίου (Singular)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

1. Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε: Σπουδαστές, Τελειόφοιτους και σε Απόφοιτους Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε Στελέχη Επιχειρήσεων - Υπαλλήλους Λογιστηρίου και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίου, σε Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Λυκείων ειδικότητας Λογιστικής, καθώς και σε ανέργους οι οποίοι αναζητούν να εντάξουν στο βιογραφικό τους ένα επιπλέον χρήσιμο προσόν το οποίο θα τους βοηθήσει στην γρηγορότερη ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Επίσης, το σεμινάριο αυτό είναι κατάλληλο για τους ήδη Εργαζόμενους στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, καθώς επιθυμούν την άνοδο τους στην εργασία τους. Τέλος, απευθύνεται σε στελέχη με βασικές γνώσεις οικονομικών, σε λογιστές οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις λογιστικής, καθώς και σε συμβούλους – οικονομολόγους ώστε να διαχειρίζονται με ορθό, γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο τις καθημερινές τους λογιστικές εργασίες.
2. Η e-learning εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν στο τόπο τους, στο δικό τους ρυθμό και χρόνο.
3. Η e-learning εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν το χρόνο να μετακινηθούν
4. Η e-learning εκπαίδευση απευθύνεται σε άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα μετακίνησης

Σκοπός

Με το σεμινάριο «Ψηφιακά Εργαλεία Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίου » ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να διεκπεραιώνει τις λογιστικές εργασίες μιας επιχείρησης.Χρησιμοποιώντας πρακτικές μεθόδους και ειδικά προγράμματα λογισμικού μπορεί να ολοκληρώσει με επιτυχία οποιαδήποτε εργασία του ανατεθεί. Ο Λογιστής πλέον έχει ένα καινούργιο πρόσωπο και βαδίζει σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής. Η τήρηση αρχείων, οικονομικών καταστάσεων και η έκδοση παραστατικών γίνεται πλέον μηχανογραφημένα. Η επικοινωνία με τους Δημόσιους Οικονομικούς φορείς γίνονται ηλεκτρονικά και όλα τα οικονομικά στοιχεία αναλύονται και επεξεργάζονται στον υπολογιστή.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το επάγγελμα του Λογιστή είναι ένα ζωντανό και αναγκαίο επάγγελμα για την σημερινή κοινωνία. Καθώς όλα εξελίσσονται έτσι και το συγκεκριμένο επάγγελμα αλλάζει σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής. Όλα πλέον βασίζονται στους Η/ Υ και στη σωστή χρήση τους. Ο κόσμος του διαδικτύου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και ένας σύγχρονος Λογιστής πρέπει να έχει την απαραίτητη γνώση για την λειτουργία των λογιστικών προγραμμάτων που υπάρχουν.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Μηχανογραφημένη Λογιστική:
• Εμπορική διαχείριση
• Γενική λογιστική
• Μισθοδοσία
• Έσοδα – έξοδα

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
• Διάρκεια: 3 μήνες – 5 ώρες εβδομαδιαία. Σύνολο: 55
• Μέθοδος Εκπαίδευσης: in class or distance learning και συνδυαστικά

Τι πετυχαίνετε:
• Διαχειρίζεστε το χρόνο σας
• Το μάθημα γίνεται στο χώρο σας (γραφείο, σπίτι, σε internet cafe ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη) με μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην τηλεκατάρτιση είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με πρόσβαση στο Internet
• Μέσω τις υπηρεσίας αυτής παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου στο χώρο διδασκαλίας και χωρίς την εφαρμογή χρονοπρογραμματισμών που καθιστούν, ειδικά στην περίπτωση της κατάρτισης ενηλίκων, δύσκολη την παρακολούθηση της.
• Μέθοδος Εκπαίδευσης: in class or distance learning και συνδυαστικά

Πως αποκτώ πρόσβαση στο e-learning:
Τα μαθήματα γίνονται μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο με τον καθηγητή

Υπηρεσίες
• Επενδύουμε διαρκώς στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (e-learning)
• Ζητήστε πληροφορίες χωρίς καμία δέσμευση

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.