Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Λογιστική Κόστους – Κοστολόγηση Αναλυτικής Λογιστικής

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
30 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Φοιτητές – Σπουδαστές Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ – ΑΤΕΙ καθώς και σε υπαλλήλους Λογιστηρίων και Στελέχη επιχειρήσεων, Λογιστές οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική και ειδική εικόνα πάνω στο αντικείμενο της κοστολόγησης.

Σκοπός

Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι η ανάλυση και η κατανόηση του αντικειμένου της κοστολόγησης. Ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις για το κόστος πωληθέντων των προϊόντων του.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η Κοστολόγηση είναι το σύνολο των συστηματικών εργασιών που έχουν σκοπό να συγκεντρώσουν, να κατατάξουν, να καταγράψουν και να γίνει ο σωστός επιμερισμός των εξόδων - δαπανών για να προσδιορίσουμε το κόστος των προϊόντων, των υπηρεσιών, των διαδικασιών - δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης.

Θεματικές Ενότητες
1. Έννοιες κοστολόγησης Εξόδων – Δαπανών - Εσόδων
2. Κατά παραγγελία κοστολόγηση
3. Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής
4. Συμπαράγωγα
5. Επιμερισμός κόστους βοηθητικών τμημάτων
6. Οριακή κοστολόγηση
7. Αναλυτική λογιστική – Ομάδα 9 του Ε. Γ. Λ. Σ.
8. Πρότυπο κόστος

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια: 30 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης: Εξ αποστάσεως ή Διά ζώσης
  • Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
Λογιστική Κόστους – Κοστολόγηση Αναλυτικής Λογιστικής – Cost Accounting – Analytical Accounting Costing

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.